Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Hva gjør man dersom koronautbruddet medfører at man blir forhindret fra å levere egen kontraktsytelse?

Koronautbruddet fører til en rekke ekstraordinære tiltak i samfunnet som i ulik grad rammer bedrifter og fører til at enkelte blir forhindret fra å levere på kontraktsforpliktelser de har påtatt seg. Dersom din virksomhet er i en slik situasjon, eller mottar varsel om mulige leveringshindringer fra leverandører, så vil bedriften kunne ha rett til å utsette sine leveringsforpliktelser mot sine kunder. En slik rett til å utsette levering ansvarsfritt vil i mange tilfelle være avhengig av at kunder varsles.
Eiendom og entreprise Koronavirus Entrepriserett

Det er smart å tenke igjennom hvordan dette vil kunne påvirke din virksomhets leveringsevne og å varsle mulige berørte så tidlig som mulig. For eksempel vil det være forbundet med risiko for en boligutbygger som får varsel fra sine entreprenører å unnlate å varsle boligkjøperne om mulig krav på fristforlengelse og utsatt overlevering. Hvis ikke risikerer utbygger å komme i en dagmulktssituasjon.

Husk at utsettelsen med å levere kun vil være rettmessig så lenge hindringen faktisk består. Det er derfor også viktig å kunne dokumentere hvorfor bedriften er forhindret fra å levere, hvordan leveringshindringen virker inn, og hvor lenge hindringen har effekt.

Uten varsel og dokumentasjon kan virksomheten risikere å få større tap enn nødvendig på grunn av den situasjon som har oppstått.

 

Interrestert i flere artikler relatert til koronaviruset? Se denne siden for mer informasjon