Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Ekspertutvalg skal gjennomgå stiftelsesloven – reglene skal tilpasses dagens stiftelser

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal gjennomgå regelverket og foreslå endringer i stiftelseslovgivningen for å tilpasse reglene til dagens stiftelser.
Industri, handel og finans

Det synes å være en trend i retning av flere store og færre små stiftelser, og antallet stiftelser med egenkapital på over én mrd. kroner har økt. Fra 2005 til 2014 økte den bokførte egenkapitalen i stiftelsene fra 43 mrd. kroner til 137 mrd. kroner. Det er for tiden omtrent 35 000 ansatte i norske stiftelser.

Erfaringen er at loven på flere områder ikke fungerer tilfredsstillende og at lovverket derfor er modent for endring. Dagens stiftelser er svært ulike, både i størrelse, organisering og formål, og dagens lovverk passer ikke nødvendigvis for alle stiftelser.

Regjeringen har derfor bedt utvalget om å vurdere bl.a. følgende:

  • Regelen om at styret skal forvalte stiftelsens kapital på en forsvarlig måte.
  • Om mindre stiftelser skal ha regnskaps- og revisjonsplikt.
  • Om andre enn styret i større stiftelser kan dele ut penger.
  • Om reglene om endring og avvikling av stiftelser er hensiktsmessige.

Det er verdt å merke seg at utvalget også har anledning til å vurdere og foreslå endringer som det måtte ønske. Stiftelser som har erfart problemer med gjeldende lov, kan altså henvende seg til utvalget. Forslag til revidert stiftelseslov skal etter planen legges frem 30. september 2016.

Kluge bistår næringsdrivende og ideelle stiftelser med juridisk rådgivning.
Vi har også utgitt fagboken «Stiftelser» sammen med Den norske Revisorforening.