Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Endringer i arbeidsmiljøloven

Regjeringen har foreslått omfattende endringer i reglene om arbeidstid. Endringene utvider blant annet adgangen til gjennomsnittsberegning, utvider grensene for overtid og tillater søndagsarbeid i større utstrekning enn etter gjeldende lov.
Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

Dersom forslagene blir vedtatt, vil det innebære større fleksibilitet for arbeidsgiver, og det vil være fordelaktig å tilpasse seg reglene så raskt som mulig.

Regjeringen foreslår også å endre reglene om når det er anledning til å avslutte et arbeidsforhold på grunn av alder. Det foreslås å heve arbeidsmiljølovens alminnelige aldersgrense fra 70 til 72 år. Adgangen til å ha bedriftsfastsatte aldersgrenser opprettholdes, men kan etter forslaget ikke være lavere enn 70 år med mindre det er nødvendig av hensyn til helse og sikkerhet.