Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
Jente og hjerte

Enighet om endring av avbruddsperioden ved permittering

LO og NHO har blitt enige om en utvidelse av avbruddsperioden ved permittering. Denne endringen i permitteringsregelverket vil kunne få stor betydning for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Forhåpentligvis vil endringen også kunne forenkle gjenåpningen av samfunnet.
Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

NHO og LO har laget et tillegg til Hovedavtalen vedrørende permitteringsreglene. Hovedavtalen mellom LO og NHO gjelder i utgangspunktet kun direkte for tariffbundne virksomheter. For andre virksomheter, følger permitteringsreglene av ulovfestet rett. Hovedavtalens regler om permittering anses imidlertid i stor grad å gi uttrykk for gjeldende rett også for arbeidsgivere som ikke er bundet av en tariffavtale. Dette betyr at tillegget til Hovedavtalen vil være førende for reglene om permittering også for arbeidsgivere som ikke er tariffbundne.

Hovedavtalen mellom LO og NHO slår i dag fast at dersom en ansatt tas tilbake i arbeid for en periode på over seks uker, regnes permitteringen som avbrutt. Hvis den ansatte må permitteres på nytt etter disse seks ukene, vil det være å anse som en ny permitteringsperiode. Det innebærer at arbeidsgiver må betale lønn i en ny varslings- og arbeidsgiverperiode på ti dager.

Risikoen for kostnadene som påløper dersom virksomheten på nytt må stenge ned og permittere ansatte etter disse seks ukene, har ført til at mange arbeidsgivere i dag kvier seg for å kalle arbeidstakerne tilbake i jobb. For å bøte på dette, har LO og NHO kommet til enighet om et tillegg til Hovedavtalen, slik at avbruddsperioden nå utvides fra seks til ti uker. Endringen innebærer at bedriftene slipper ny varsling, ny arbeidsgiverperiode og ny søknad om dagpenger for arbeidstakere som har vært tilbake i arbeid i inntil ti uker.

En betingelse for endringen, er at de permitterte ikke skal komme dårligere ut overfor det offentlige. De permitterte må m.a.o. ikke pålegges karantene for dagpenger e.l. Endringen er midlertidig og vil i første omgang gjelde ut september i år.

Formålet med endringen er først og fremst å fjerne én av hindringene for å bringe arbeidstakere tilbake i arbeid. Utvidelsen av avbruddsperioden fra 6 til 10 uker, gjør det mindre risikabelt for arbeidsgivere å hente sine arbeidstakere tilbake til arbeid. Hvis endringen får den ønskede effekten, er det ikke utelukket at ordningen vil bli forlenget.

Koronapandemien har medført et rekordhøyt antall permitterte arbeidstakere. Gjennom denne endringen, håper organisasjonene å legge til rette for at flere kan komme tilbake i jobb så fort arbeidsgiver har behov for arbeidskraft. Dette er både i arbeidstakernes, bedriftenes og samfunnets interesse.