Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
kode

Forsikring og koronautbrudd

Det er viktig at den enkelte bedrift vurderer egen forsikringsdekning i forhold til det stadig endrede risikobildet som har oppstått i lys av koronaviruset.
Koronavirus

I Kluges nyhetsbrev 13.03.2020 pekte vi på noen forsikringer som kan være aktuelle i disse dager for å dekke deler av bedriftens tap som følge av virusutbruddet.

Det er i forlengelsen av dette mange som har lurt på om virksomhetens driftstap kan være dekket av bedriftens driftstaps-/avbruddsforsikring. Svaret på dette er dessverre nei, fordi driftstaps-/avbruddsdekningen generelt betinger at tapet har oppstått som følge av en erstatningsmessig tingskade (fysisk skade på bygning eller eiendeler). Tapt omsetning og økte kostnader for bedriftene som følge av koronautbruddet har for de aller fleste norske bedrifter således vist seg å være en risiko som en ikke har hatt mulighet til å forsikre seg mot.

Dagens situasjon byr også på utfordringer for IKT-sikkerhet hos bedrifter og stadig flere advarer mot økt risiko for digitale angrep og bedrageri på nettet på grunn av koronautbruddet. I en kaotisk situasjon kan det være mindre fokus på kontrollrutiner, eller disse rutinene kan være svekket som følge av sykdom/karantene hos ansatte. Det er også mange ansatte som sitter på hjemmekontor og kobler seg opp mot bedriftens server hjemmefra. Det er for mange bedrifter en krise, og blant annet skriver Harvard Business Review i en artikkel 16. mars 2020 at kriminelle sannsynligvis vil forsøke å kapitalisere på denne krisen ved å iverksette nye datavirusangrep. For bedrifter som utsettes for slike angrep kan virksomheten bli nærmest lammet ved at systemer låses eller viktige data går tapt.

Det er viktig at den enkelte bedrift vurderer egen forsikringsdekning i forhold til det stadig endrede risikobildet som har oppstått i lys av kornaviruset. Det vil gjerne være risiko som det ikke er mulig å forsikre seg for, slik som det er vist til innledningsvis. De fleste forsikringsselskap tilbyr imidlertid i dag forsikring som kan dekke deler av bedriftens tap som følge av datainnbrudd eller virus.

 

Interrestert i flere artikler relatert til koronaviruset? Se denne siden for mer informasjon