Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Forslag til endringer i regelverket om offentlige anskaffelser

Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble utnevnt av departementet til å gjennomgå den særnorske delen av anskaffelsesregelverket i klassisk sektor – det såkalte Forenklingsutvalget.
Arbeidsliv og offentlig sektor Offentlige anskaffelser

Utredningen har tittelen "NOU 2014:4: Enklere regler – bedre anskaffelser. Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket".

Utvalget foreslår en rekke endringer i lov og forskrift om offentlige anskaffelser, herunder blant annet at hele anbudsinstituttet (med forhandlingsforbud) avskaffes.