Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
kompass

Konkurranserett – flere interessante, nye avgjørelser nasjonalt og i EU

Flere ferske avgjørelser viser at både Konkurransetilsynet og EU-kommisjonen stadig slår hardere ned på konkurranserettsbrudd. Samtidig viser praksis fra Norge at gebyrene gjerne reduseres når sakene prøves på nytt.
Arbeidsliv og offentlig sektor Konkurranse-, EØS- og statsstøtterett

Rekordgebyr til Google

Ett år etter at Kommisjonen ila Google det største gebyret noensinne for å ha brutt konkurransereglene med Google Shopping, er Google i hardt vær igjen. I juli ble Google ilagt et gebyr på hele 4,2 MRD euro for å ha pålagt mobiloperatører og forhandlere av Android-enheter ulovlige restriksjoner. Blant annet hadde Google betalt forhandlere og mobiloperatører for å forhåndsinstallere Googles søkeapp på eksklusivt grunnlag, og stilt som vilkår at forhandlerne forhåndsinstallerte Googles søkeapp og nettleser for å få tilgang til Googles app store. Kommisjonen anså restriksjonene som et middel for å sementere den dominerende stillingen som Googles søkemotor har i markedet.

Rekordgebyr til Telenor

Telenor har siden 2012 vært under etterforskning for mulig misbruk av dominerende stilling i det norske mobilmarkedet. I slutten av juni kom Konkurransetilsynets konklusjon. Tilsynet konkluderte med at Telenor skal ha hindret utbyggingen av et tredje mobilnett, og ila et gebyr på 788 MNOK. Det er det største gebyret Konkurransetilsynet har ilagt noensinne.

Fortsatt lav terskel for å etablere ulovlig koordinering – norske forlag brøt konkurranseloven

I 2017 ble de fire forlagene Schibsted Forlag, Aschehoug, Cappelen Damm og Gyldendal ilagt nærmere 32 MNOK i overtredelsesgebyr fra Konkurransetilsynet for ulovlig samarbeid. Saken gjaldt utveksling av informasjon som førte til samordning og felles forståelse mellom forlagene om boikott av distributøren Interpress. Utvekslingen ble ansett å ha konkurransebegrensende formål.

Alle aktørene unntatt Schibsted brakte vedtaket inn for Oslo tingrett, som avsa dom i sommer. Tingretten ga tilsynet medhold i at det forelå en formålsovertredelse, men reduserte gebyrene betraktelig.

Så vel vedtaket som dommen bekrefter at det er en lav terskel for å etablere ulovlig samordning ved informasjonsutveksling mellom konkurrerende foretak. Som markedsaktør har en stort spillerom for egen markedsopptreden. Men å diskutere eller dele informasjon med konkurrenter om hvordan en har tenkt å opptre, blir fort en overtredelse av konkurranseloven.

El-proffen – Konkurransetilsynet fikk medhold, men gebyrene ble redusert

Seks aktører i elektrobransjen ble i september 2017 ilagt samlet over 18 MNOK i overtredelsesgebyr fra Konkurransetilsynet for å ha samarbeidet om priser og inngivelse av tilbud i en anbudskonkurranse for Undervisningsbygg. Saken ble brakt inn for Konkurranseklagenemnda – det nye organet som behandler klager på Konkurransetilsynets vedtak.

I Nemndas første vedtak fikk tilsynet medhold i at det forelå et ulovlig samarbeid. Gebyrene ble imidlertid kraftig redusert – Nemnda satte ned samlet gebyr til 4,7 MNOK. Bakgrunnen for reduksjonen var blant annet at Nemnda mente overtredelsen var mindre alvorlig enn Konkurransetilsynet hadde lagt til grunn, og at samarbeidet skjedde åpent.

(Sakene er pr. dags dato ikke rettskraftig avgjort.)