Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Nye terskelverdier for offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 9. februar 2016 nye terskelverdier for offentlige anskaffelser. Etter EØS- og WTO-avtalen er Norge forpliktet til å justere terskelverdiene hvert annet år.
Arbeidsliv og offentlig sektor Offentlige anskaffelser

De viktigste endringene i klassisk sektor er som følger:

  • Terskelverdiene for vare- og tjenestekjøp for andre enn statlige myndigheter justeres fra 1,55 millioner opp til 1,75 millioner.
  • Terskelverdiene for vare- og tjenestekjøp for statlige myndigheter justeres fra 1 million opp til 1,1 millioner.
  • Terskelverdien for bygge- og anleggskontrakter justeres fra 39 millioner opp til 44 millioner.

De viktigste endringene i forsyningssektoren er som følger:

  • Terskelverdiene for vare- og tjenestekjøp justeres fra 3,1 millioner opp til 3,5 millioner
  • Terskelverdien for bygge- og anleggskontrakter justeres fra 39 millioner opp til 44 millioner.

Alle verdiene er eksklusive merverdiavgift. Den nasjonale terskelverdien på 500.000, samt bestemmelsen om at anskaffelser under 100.000 er unntatt anskaffelsesregelverket, forblir uendret.

Endringene trådte i kraft 9. februar 2016. Se den fullstendige oversikten over nye og gamle terskelverdier.

Det vil komme nye forskrifter om offentlige anskaffelser i løpet av 2016, se mer om dette i vårt tidligere nyhetsbrev "Forslag til endringer i anskaffelsesregelverket". Det nye anskaffelsesregelverket vil blant annet implementere de nye EØS-direktivene om offentlige anskaffelser, og terskelverdiene som angitt ovenfor er i tråd med det som følger av de nye direktivene. Det vil si at det ikke vil komme noen nye endringer i terskelverdiene i forbindelse med ikrafttredelsen av de nye norske forskriftene, men at det vil gå to år til neste justering.