Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Praktisk informasjon om konsekvenser av ny aldersgrense på 72 år i ansettelsesforhold

Med virkning fra 1. juli 2015 ble det innført en ny generell aldersgrense på 72 år i arbeidsforhold. Bedrifter som til nå har hatt en bedriftsintern aldersgrense på 67 år (etablert før 1. juli 2015), ble gitt anledning til å beholde 67 år som aldersgrense, frem til 1. juli 2016. Hvis bedriften ikke innfører ny bedriftsintern aldersgrense, blir grensen 72 år fra 1. juli 2016.
Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

Det er anledning til å innføre en 70 års aldersgrense i bedriften, men ikke lavere enn dette.

Vi har fått en del spørsmål om hvordan arbeidsgivere som i dag har en 67 års grense (frem til 1. juli 2016) skal forholde seg til dette og hvilke «overgangsregler» som gjelder. 

Aldersgrensen på 72 år gjelder ikke i staten der grensen fortsatt er 70 år og heller ikke for ansatte som er omfattet av ulike særaldersgrenser. Vi gjør også oppmerksom på at hvis lavere aldersgrense er fastsatt i tariffavtale, gjelder egne overgangsregler.

Bedrifter som har bedriftsintern aldersgrense på 67 år, og som ønsker å ha 72 års grense fra 1. juli 2016

  • Bedriften vil fra 1. juli 2016 måtte forholde seg til at stillingsvernet bortfaller ved 72 år.
  • For ansatte som fyller 67 år før 1. juli 2016, der varsel om fratreden kommer frem til den ansatte før 1. juli 2016, vil det gjelde en aldersgrense på 67 år.
  • For ansatte som fyller 67 år før 1. juli 2016, men der varsel om fratreden kommer frem til den ansatte etter 1. juli 2016, vil det gjelde en aldersgrense på 72 år.
  • For ansatte som fyller 67 år 1. juli 2016 eller senere vil det gjelde en aldersgrense på 72 år, selv om det er sendt varsel om fratreden som er kommet frem før 1. juli 2016.

Bedrifter som har bedriftsintern aldersgrense på 67 år og som vil innføre 70 års grense fra 1. juli 2016

  • Bedriften må innføre en ny bedriftsintern aldersgrense som skal gjelde fra 1. juli 2016.
  • Det er et krav at den nye aldersgrensen skal være drøftet med de tillitsvalgte. Drøftingen skal sikre at arbeidstakernes tillitsvalgte blir konsultert og informert om hvilke ordninger med lavere aldersgrense bedriften vil fastsette, men det er arbeidsgiver som har den endelige beslutningsmyndigheten.
  • For at slik ordning skal være gyldig, er det også et krav at den nye bedriftsinterne aldersgrensen skal være gjort kjent for arbeidstakerne, at den praktiseres konsekvent og at arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.
  • Hvis bedriften har en gyldig bedriftsintern aldersgrense på 67 år i dag, kan 67 år beholdes som aldersgrense for ansatte som fyller 67 år før 1. juli 2016. Fratreden for den enkelte forutsetter imidlertid at varsel om fratreden har kommet frem til den ansatte før 1. juli 2016. Kommer varsel frem etter 1. juli 2016 kan bedriften ikke avslutte arbeidsforholdet med henvisning til en aldersgrense på 67 år selv om den ansatte fyller 67 år før 1. juli 2016.
  • For ansatte som fyller 67 år 1. juli 2016 eller senere vil aldersgrensen være 70 år, jf. første punkt.