Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Regjeringen fjerner forhandlingsforbudet ved offentlige anskaffelser

Regjeringen besluttet 8. juli 2015 å fjerne forhandlingsforbudet ved offentlige anskaffelser. Regjeringen følger med dette opp forslaget til flertallet i Forenklingsutvalget, som avga sin utredning om forenkling av anskaffelsesregelverket i 2014.
Arbeidsliv og offentlig sektor Offentlige anskaffelser

Beslutningen innebærer at oppdragsgiver og leverandører ved alle konkurranser vil kunne forhandle om tilbudene ved behov, og gir derfor oppdragsgivere en betydelig fleksibilitet i anskaffelsesprosessen.

Endringen er omstridt. Flere på leverandørsiden har stilt seg kritisk til en slik endring, og har påpekt at anskaffelsesprosessene vil bli mindre forutsigbare. Oppdragsgiverne på sin side viser til at fjerningen av forhandlingsforbudet innebærer nødvendig fleksibilitet som har manglet i det gjeldende regelverket. Næringsminister Monica Mæland uttaler at fjerningen av forhandlingsforbudet er en svært viktig forenkling som vil bidra til bedre anskaffelser og mer konkurranse.

Endringen vil kun gjelde for den rent nasjonale delen av anskaffelsesregelverket, det vil si anskaffelser under EØS-terskelverdiene. Dette omfatter vare- og tjenestekontrakter med en anslått verdi under 1,55 millioner kroner eks. mva. (og 1 million kroner eks. mva. for statlige oppdragsgivere) og bygge- og anleggskontrakter med en anslått verdi under 39 millioner kroner eks mva. For anskaffelser over EØS-terskelverdiene må det norske regelverket følge bestemmelsene i EØS-direktivene om offentlige anskaffelser, og her videreføres derfor forhandlingsforbudet ved anbudskonkurranser.

Regelverkets konkrete ordlyd vedrørende endringen er ikke enda fastsatt fra departementets side. Forenklingsutvalgets forslag og begrunnelsen for dette kan leses her, se utredningens kapittel 16.

Endringen vil ventelig tre i kraft våren 2016.