Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Rettigheter ved avbestilling av pakkereise på grunn av koronaviruset

I ekstraordinære situasjonen som koronaviruset har skapt er det viktig at reisende er oppmerksomme på at situasjonen endrer seg raskt, og at man må holde seg løpende orientert om pålegg og anbefalinger gitt av nasjonale myndigheter og reiseråd.
Koronavirus

I vårt nyhetsbrev av 13. mars 2020 har vi redegjort for hvilke muligheter man har for å avbestille pakkkereiser som følge av koronaviruset, og hvilke kostnader man kan få refundert ved avbestillingen.

I ekstraordinære situasjonen som koronaviruset har skapt er det viktig at reisende er oppmerksomme på at situasjonen endrer seg raskt, og at man må holde seg løpende orientert om pålegg og anbefalinger gitt av nasjonale myndigheter og reiseråd. Etter at nyhetsbrevet ble skrevet har de nasjonale reiserådene eksempelvis utviklet seg fra en oppfordring om å unngå utenlandsreiser, til å fraråde alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige til og med 14. april 2020. Tidsperioden kan bli forlenget.

Ovennevnte innebærer at vi oppfordrer reisende til å være ekstra varsomme med bestilling av nye utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige og som har kort tid til avreise. Flere reisebyråer tilbyr nå «fri ombooking» for nye pakkereiser, som til en viss grad kan bøte på usikkerheten i tiden fremover. Vilkårene for å foreta endringer kan imidlertid innebære at man ikke står like fritt som begrepet «fri ombooking» skulle tilsi. Sjekk derfor vilkårene grundig før bestilling.

Frarådingen om utenlandsreiser innebærer også at de fleste turoperatører har innstilt sine reiser i tidsrommet frem til og med 14. april og at reisende som rammes skal få sine kostnader refundert fullt ut under henvisning til den ekstraordinære situasjonen. For reiser etter 14. april 2020 vil refusjonsmulighetene bero på hvordan situasjonen er på avbestillingstidspunktet, både nasjonalt og på reisestedet. Retten til å avbestille en pakkereise uten å betale gebyr er nærmere redegjort for i vårt nyhetsbrev av 13. mars 2020.

 

Interrestert i flere artikler relatert til koronaviruset? Se denne siden for mer informasjon