Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Statsbudsjettet 2015 - skatt og avgift

Statsbudsjettet for 2015 inneholder få endringer på skatte- og avgiftsområdet som kan anses å være vesentlige. I tillegg til den mye omtalte reduksjonen i formuesskatt, inneholder statsbudsjettet endringer i reglene for samordning av underskudd for deltagere i indre selskap og kommandittselskap som kan påvirke bruken av disse selskapsformene.
Industri, handel og finans Skatt og avgift

Nyhetsbrevet redegjør for de viktigste endringene innenfor skatte- og avgiftsområdet som foreslås i statsbudsjettet for 2015. Merk at det kan komme endringer i de endelige beslutningene.