Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
Illustrasjon: Tog

Har du behov for å få teknisk personell inn i Norge? Nå kan du søke om tillatelse til å innhente slikt personell fra utlandet

Fra og med lørdag 20. februar åpnet Regjeringen opp for en ny ordning, der arbeidsgivere og oppdragsgivere kan søke om forhåndsgodkjenning av innreise for utenlandsk teknisk personell.
Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

Innreiserestriksjonene har medført at utenlandske arbeids- og oppdragstakere ikke kommer inn i Norge. Unntakene fra innreiseforbudet har vært svært snevre.

Den nye ordningen innebærer et unntak fra gjeldende innreiserestriksjoner, og gjelder for nærmere angitte grupper av utenlandske arbeids-/oppdragstakere.

Vedtak om unntak fra innreiserestriksjonene gjelder for innreise inntil 14 dager fra vedtaksdato. Gyldighetsperioden gjelder kun for innreise, og er uavhengig av oppholdets varighet.

Kluge bistår arbeids-/oppdragsgivere med å inngi søknad om unntak fra innreiseforbudet.

Hvem kan søke om unntak fra innreiseforbudet?

Alle foretak som er registrert i Foretaksregisteret, eventuelt i Enhetsregisteret, kan søke om å innhente personell fra utlandet.

Hvem kan det søkes for?

Foretak kan søke om unntak fra innreiserestriksjonene for utlending som:

  • har teknisk kompetanse,
  • skal montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr, og som
  • har et arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker.

Det er et vilkår for innvilgelse av søknaden at vedkommende skal utføre arbeid som er strengt nødvendig for opprettholdelse av aktiviteten i søkers virksomhet, at arbeidet må foretas ved tilstedeværelse i Norge og at den nødvendige arbeidskraft ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet.

Krav til overholdelse av smittevernreglene

Foretaket som søker om innreise for utenlandsk arbeids-/oppdragstaker, må sørge for at de til enhver tid gjeldende smittevernregler etter smittevernloven og forskrift gitt med hjemmel i smittevernloven, overholdes under arbeidsoppholdet. Dette innebærer blant annet at kravene til karanteneopphold må overholdes.

Dersom arbeids-/oppdragstaker skal gjennomføre karanteneplikten annet sted enn ved et karantenehotell, må det nå søkes Arbeidstilsynet om forhåndsgodkjenning av slikt karantenested.

I søknaden om unntak fra innreiseforbudet for tekniske personell, må det fremgå hvilket karantenehotell som skal benyttes, eventuelt må vedtak om forhåndsgodkjent karantenested vedlegges.

Hvordan søke

Foretaket må sende inn søknaden gjennom Altinn.

Søknaden må inneholde:

  • Beskrivelse av arbeidet som skal utføres og begrunnelse for at arbeids-/oppdragstaker er omfattet av søknadsordningen
  • Kontaktinformasjon til arbeids-/oppdragsgiver
  • Informasjon om den utenlandske arbeids-/oppdragstakeren det søkes innreise for
  • Arbeids- eller oppdragsavtale som dokumenterer at det foreligger et arbeids- eller oppdragsforhold
  • Skatteattest som ikke er eldre enn 2 uker.
  • Navn på karantenehotell, eventuelt vedtak om forhåndsgodkjent karantenested
  • Fullmakt fra den utenlandske arbeids-/oppdragstakeren om at det søkes om innreise for vedkommende

Saksbehandlingen skjer fortløpende.