Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Vil døgnåpen informasjonsplikt for børsnoterte selskaper påvirke delårsrapportene?

På Kluges frokostmøte forrige uke gikk vi gjennom regelendringen som gjør det mulig for selskapene å sløyfe kvartalsrapporteringen. Samtidig diskuterte vi konsekvensene av at Oslo Børs i brev av 4. januar varslet at informasjonsplikten i løpet av første kvartal vil bli endret slik at plikten ikke lenger skal kunne utsettes til børsen er stengt.
Industri, handel og finans Selskapsrett/M&A

På Kluges frokostmøte forrige uke gikk vi gjennom regelendringen som gjør det mulig for selskapene å sløyfe kvartalsrapporteringen. Samtidig diskuterte vi konsekvensene av at Oslo Børs i brev 4. januar varslet at informasjonsplikten i løpet av første kvartal vil bli endret slik at plikten ikke lenger skal kunne utsettes børsen er stengt.

Tatt på ordet ville den varslede endringen innebære at selskapene måtte offentliggjøre delårsrapporter straks de var ferdig behandlet av selskapenes styrer selv om dette skjedde etter børsens stengetid.

Allerede under frokostmøtet opplyste noteringssjef på Oslo Børs, Lars Jacob Braarud at de sammen med Finanstilsynet så må mulighetene for å nyansere informasjonsplikten når det gjaldt finansiell rapportering. Det er mange gode grunner for at finansielle rapporter som er varslet i selskapenes finanskalendere og som allerede under selskapenes forberedelse har vært hemmeligstemplet, kunne offentliggjøres på en mer styrt måte.

Senere i uken opplyste børsen at de sammen med Finanstilsynet hadde kommet til at delårsrapporter nok ville kunne offentliggjøres omtrent som i dag.

For andre typer opplysninger vil informasjonsplikten gjelde selv om børsen er stengt. Slik er det på de fleste andre markeder. Norske verdipapirer handles jo også gjerne på andre markedsplasser selv om Oslo Børs er stengt. Og informasjonssystemene er nå selvbetjente over web-portalene.

Hva betyr så dette for den løpende informasjonsplikten? Antagelig kommer det noe veiledning fra børsen på dette. Etter vår vurdering vil utvidelsen ikke bety at selskapene må ha døgnåpen betjening til enhver tid. Men antagelig må de ha beredskap for å produsere og legge ut meldinger i situasjoner hvor de vet at det kan oppstå informasjonspliktige opplysninger. Det kan være avtaleforhandlinger, gjeldsforhandlinger og større akutte hendelser.

Nedenfor finner du informasjonsmaterialet fra frokostmøtet om kvartalsrapportering som blant annet viser resultatene av spørreundersøkelsen om hvor mange som planlegger å fortsette med kvartalsrapporter og hvorfor de gjør dette.

Presentasjon fra Kluge Advokatfirma 

Presentasjon fra Corporate Communication