Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Offentlig arkiv i skyen

Arkivloven er i flere utredninger blitt utpekt som et tilnærmet uoverkommelig hinder for det offentliges adgang til å ta i bruk av skytjenester. Vi ser her litt nærmere på rettstilstanden og utvikling, skriver senioradvokat Stian Oddbjørnsen og partner Torstein Arendt i en kronikk i Computerworld.
Arbeidsliv og offentlig sektor IKT og immaterialrett

Arkivloven pålegger offentlige organer en plikt til å ha arkiv som er innrettet slik at dokumentene er sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid. I henhold til arkivloven § 9 bokstav b er det forbudt å føre arkivmateriale ut av landet, dersom dette ikke representerer en nødvendig del av den forvaltningsmessige eller rettslige bruken av dokumentene. Arkivmateriale er vidt definert og omfatter alle egenproduserte og mottatte dokumenter som er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon; i praksis det aller meste av dokumentene det offentlige behandler.

Les hele kronikken på cw.no