Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
Foto: Max Langelott | Unsplash

Offentlige arkiv på vei opp i skyen

Det er nylig kommet et forslag til ny arkivlov. Lovutkastet skiller seg fra gjeldende arkivlov på en rekke områder, og er ment å fange opp samfunns- og teknologiutviklingen som er skjedd siden forrige arkivlov ble vedtatt.
Arbeidsliv og offentlig sektor Offentlige anskaffelser IKT og immaterialrett

Kluges tech-team har i en artikkel i Computerworld sett litt nærmere på forslaget til ny regulering av adgangen til å ta i bruk skytjenester for arkivpliktig materiale: Computerworld nr. 5 mai - 2019 (PDF).