Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Permitteringsperioden foreslått utvidet fra 26 til 52 uker

Mange arbeidsgivere så seg i vår nødt til å permittere ansatte som en følge av koronaepidemien. For å beholde kompetanse og unngå oppsigelser har det lenge vært et ønske fra både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden å forlenge den maksimale perioden arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt ved permitteringer. Regjeringen har nå varselet en midlertidig utvidelse av denne perioden fra 26 til 52 uker.
Arbeidsliv og offentlig sektor Arbeidsrett/personvern

Perioden skal etter forslaget beregnes på vanlig måte over en 18-måneders periode. Endringen er varslet å tre i kraft 1. november 2020 og er tenkt å være midlertidig. Regjeringen har signalisert at man vil gå tilbake til den vanlige permitteringsperioden på 26 uker for permitteringer som iverksettes etter 30. juni 2021, dersom forholdene ligger til rette for det.

I tillegg til den varslede utvidelsen av permitteringsperioden er det også vedtatt endringer i arbeidsgiverperioden. Dette er perioden arbeidsgivere er forpliktet til å betale lønn etter at permitteringen er iverksatt. Denne perioden er etter vanlige regler 15 dager, men ble redusert til to dager med virkning fra 20. mars 2020. For nye permitteringer som settes i verk fra og med 1. september 2020 er arbeidsgiverperioden vedtatt økt til 10 dager. Det betyr at arbeidsgivere må betale lønn i 10 dager når varslingsfristen (på to eller 14 dager) er utløpt.

Det er videre foreslått innført en «arbeidsgiverperiode II», der arbeidsgivers lønnsplikt etter 30 ukers permittering gjeninntrer for fem dager. Denne endringen vil etter planen gjelde alle arbeidstakere som har vært permittert i 30 uker per 1. januar 2021.

Forslagene og den vedtatte endringen innebærer med andre ord nye regler både for iverksatte permitteringer og for permitteringer som iverksettes etter 1. september 2020.