Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Rammen for endringer av kontrakter inngått etter anskaffelsesregelverket

I løpende kontraktsforhold oppstår det ofte behov for endringer. Dette gjelder også for kontrakter som er inngått etter anskaffelsesregelverket. Det er imidlertid ikke adgang til å gjøre vesentlige endringer i en kontrakt inngått etter anskaffelsesregelverket. Konsekvensen av å bryte regelverket er alvorlige. Men hvor går så grensen for hva som er vesentlig, spør assosiert partner Fredrik Aadahl og senioradvokat Ronny Rosenvold i årets første utgave av Byggeindustrien.
Eiendom og entreprise Offentlige anskaffelser Entrepriserett

I utgangspunktet regulerer anskaffelsesregelverket bare avtaleinngåelsen, mens kontraktens videre liv reguleres av kontrakts og entrepriseretten. For å hindre omgåelser av regelverket stiller imidlertid anskaffelsesregelverket grenser for partenes avtalefrihet også etter at kontrakt er inngått. Hovedregelen er utviklet gjennom rettspraksis, og innebærer at det ikke kan gjøres «vesentlige endringer» i en kontrakt inngått etter anskaffelsesregelverket.

Les hele artikkelen fra Byggeindustrien nr. 1 2018