Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Revidert nasjonalbudsjett 2019 – kort oppsummert

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble fremlagt i dag, 14. mai 2019. Revidert budsjett inneholder ingen forslag til større endringer i selskapsskattereglene.
Industri, handel og finans Skatt og avgift

Revidert statsbudsjett inneholdt imidlertid endringer for merverdiavgiftsbehandlingen av elektroniske tidsskrift og bøker, der departementet utvider fritaket for trykte tidsskrift og bøker til også å gjelde elektroniske tidsskrift og bøker. Endringene skal tre i kraft fra og med 1. juli 2019.