Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Spennende utvikling innen merverdiavgift og fast eiendom

Finansdepartementet har i en fortolkningsuttalelse av 13. september 2018 bedt Skattedirektoratet trekke sin prinsipputtalelse av 6. februar 2015.
Eiendom og entreprise Industri, handel og finans Fast eiendom Selskapsrett/M&A Skatt og avgift

Den 6. februar 2015 utgav Skattedirektoratet en prinsipputtalelse som i korte trekk innebar at fisjon og annen overdragelse av utleieeiendom med pågående byggearbeider utløste tap av fradragsrett og tilbakeføringsplikt. Normalt ville man kunne overdra en såkalt tilbakeføringsplikt i henhold til merverdiavgiftsloven § 9-7, men Skattedirektoratet anførte at denne muligheten ikke var anvendbar med mindre leietaker hadde tatt i bruk lokalene. Uttalelsen til Skattedirektoratet har dannet grunnlaget for en streng praksis hos skattekontorene, og har satt stopper for en rekke eiendomstransaksjoner og reorganiseringer. Saken har siden 2015 ligget hos Finansdepartementet til vurdering, men departementet har vært stille frem til nå.

I går sendte imidlertid Finansdepartementet en fortolkningsuttalelse til Skattedirektoratet der de ber direktoratet trekke sin prinsipputtalelse av 6. februar 2015. Dette er veldig godt nytt for eiendomsbransjen, som nå står langt friere til å gjennomføre transaksjoner og reorganiseringer uten at merverdiavgift setter en stopper for prosessene.

Det er verdt å merke seg at det naturlig nok fortsatt er behov for å inngå avtaler om overtakelse av tilbakeføringsplikt. Videre er det verdt å merke seg at Finansdepartementet imidlertid bemerker at for forhåndsregistrerte selskaper kan situasjonen stille seg annerledes, og der man i ytterste konsekvens kan tape fradragsrett og utløse en tilbakeføringsplikt.

Ta gjerne en prat med Kluge sin eiendomsgruppe for en nærmere avklaring av hva denne uttalelsen kan bety for din virksomhet.