Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon
strandlinje
Foto: Parker Amstutz/Unsplash

Ny dom om strandeiers utfyllingsrett

Høyesterett avsa den 13. februar en dom som omhandler forholdet mellom flere strandeiere som ønsker å utfylle/utbygge sjøområdet foran den enes eiendom.
Eiendom og entreprise Fast eiendom

Her slås det fast at det ikke gjelder noe prinsipp om «først i tid, best i rett» for strandeiers utfylling foran naboeiendommens strandlinje. Naboen kan imidlertid ved konkludent atferd tape sin rett til å gjøre gjeldende sin egen utfyllingsrett overfor andre utfyllingstiltak i foran egen eiendom. Dommen er dermed viktig både for strandeiere som ønsker å bygge ut sjøområder og for strandeiere som tilsvarende ønsker å motsette seg utfylling.

Les hele oppsummering på estatenyheter.no