Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Tilbakevirkningsforbudet og forurenset sjøbunn

Kan forurensningsmyndighetene pålegge opprinnelig forurenser å gjennomføre oppryddingstiltak utelukkende basert på at forurenseren i sin tid stod for den forurensende virksomhet på et tidspunkt det ikke var ulovlig å forurense?
Arbeidsliv og offentlig sektor Eiendom og entreprise Fast eiendom

Problemstillingen aktualiserer legalitetsprinsippet og tilbakevirkningsforbudet. Artikkelens formål er todelt: For det første tas det sikte på å analysere hjemmelsgrunnlaget for å pålegge opprinnelig forurenser oppryddingstiltak. For det andre er målet å klarlegge hvordan tilbakevirkningsforbudet bør brukes som skranke i dag. Blant annet er det artikkelforfatterens syn at sondringen mellom egentlig og uegentlig tilbakevirkning ikke bør benyttes for å avgjøre om en lov er i strid med Grunnloven § 97.

Se artikkelen på idunn.no/tidsskrift for eiendomsrett/02/2019