Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Webinar 3. april for Branns samarbeidspartnere – rettslige konsekvenser av koronakrisen

Koronakrisen skaper stor usikkerhet for bedriftene, og flere spørsmål står ubesvarte. Mange spør oss om hvilke rettigheter og forpliktelser bedriften har i denne situasjonen, og hvilket handlingsrom man har juridisk sett. Vi i Kluge ønsker å dele vår kunnskap om dette med andre samarbeidspartnere, og arrangerer webinar fredag 3. april om rettslige aspekter ved koronakrisen. Arrangementet er åpent, men primært rettet mot dem i bedriften som håndterer ledelse og administrasjon/HR.
Koronavirus

Følgende tema vil bli behandlet:

 • Bedriftens kontrakter
  - Kan koronasituasjonen frita bedriften fra forpliktelser under inngåtte kontrakter?
  - Hva bør man passe på ved inngåelse av nye kontrakter i disse tider?

 • Ledelse i koronaens tid
  - Hva bør daglig ledelse og styret foreta seg i denne ekstraordinære situasjonen

 • Kan din bedrifts tap være dekket av gjeldende forsikringsordninger?

 • Arbeidsrettslige spørsmål, og personvernspørsmål
  - Permitteringer
  - Omsorgspenger
  - Arbeidsgivers styringsrett

Det vil også bli anledning til å stille spørsmål til advokatene, både innenfor og utenfor de angitte tema.

Tidspunkt: Fredag 3. april kl. 10:00-11:30

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en påloggingslink før sendingen starter. Arrangementet er gratis.