Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Intervju med Espen Debes

Advokat på avdelingen for industri, handel & finans, Stavanger

Kan du fortelle om den oppfølgingen du har fått siden du startet i Kluge?

"Jeg tror at nøkkelen til å lykkes som advokatfullmektig i stor grad beror på hvordan man blir ivaretatt som helt fersk i arbeidslivet. Som ny er det en bratt læringskurve og det kan oppleves som om man ikke strekker til. Det har vært stressende til tider, men min teamleder har alltid forsikret meg om at det er rom for å prøve og å feile. Han er flink til å følge meg opp og gir daglige tilbakemeldinger. I tillegg har vi halvårlige utviklingssamtaler hvor vi gjør opp status, diskuterer forventninger og lager en plan for videre utvikling. Som nyansatt advokatfullmektig følger man en fastsatt toårsplan som beskriver hva du skal igjennom i tiden før man får bevilling og blir advokat."

I våre interne medarbeiderundersøkelser fremkommer det at Kluges ansatte opplever høy arbeidsglede. Hva tror du er årsaken til det?

"Årsaken er nok sammensatt, men jeg tror en av grunnene er at medarbeidere opplever å få stor tillitt. Fra et tidlig stadium får man ansvar for egne saker, samtidig som det hele tiden er tett oppfølging. Det er en etablert lagkultur i Kluge som gjør det enkelt å stille spørsmål og diskutere faglige problemstillinger med kollegaer. Det gir en trygghet å vite at jeg alltid kan stikke innom kontoret til en kollega om jeg står fast."

Kan du fortelle om det sosiale miljøet på jobb?

"For meg er det viktig å ha det gøy på jobb. Det gjelder både med tanke på interessante arbeidsoppgaver, men også at jeg trives med kollegaene. Vi yngste er flinke til å finne på ting sammen på fritiden. Vi har ukentlige fotballtreninger, fredagspils, og det er en gjeng som er på quiz hver uke. I tillegg har vi sosiale arrangementer som alle er med på, som for eksempel firmaturer, julebord, avdelingssamlinger. Å kunne møtes utenfor kontoret gir rom for å bli kjent på en annen måte enn når man diskuterer en sak."

Hvilke råd vil du gi til studenter som ønsker å jobbe som advokatfullmektig?

"Mitt råd er å prioritere å være praktikant i flere firmaer i løpet av studietiden. Mange av advokatfirmaene er veldig like og det kan være vanskelig å skille dem fra hverandre. Ved å være praktikant får du er reelt innblikk i hva det vil si å jobbe som advokatfullmektig. Du får oppleve hvordan arbeidsmiljøet er og om det er en plass du kan trives på lang sikt. Du får også mulighet til å jobbe med forskjellige bransjer og rettsområder. Hvordan man opplever et fag på studiet, kan oppleves veldig annerledes i praksis."