Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Intervju med Kristine Møse

Advokat på avdelingen for offentlig sektor, Oslo

Hvorfor valgte du å starte karrieren din i Kluge?

"Kluge har et godt rykte om høyt faglig nivå og mye prosedyre. Blandingen mellom oppdrag for både offentlig og privat sektor tiltalte meg. Jeg kjente også flere fra studiet som jobbet i Kluge og som trivdes utrolig godt. Det var et naturlig valg for meg."

Kan du fortelle om den oppfølgingen du har fått siden du startet i Kluge?

"Da jeg begynte, ble jeg tatt imot med åpne armer, både faglig og sosialt. Generelt må jeg si at Kluge legger stor vekt på utvikling hos advokatfullmektigene. Blant annet følger vi en toårig plan, har flere oppfølgingssamtaler og deltar i ulike faggrupper med jevnlige møter. Ellers har hver enkelt fullmektig en senioradvokat som mentor under forberedelsene til rettssaker. Jeg har vært så heldig å ha hatt fem saker i løpet av mitt første år og to som venter i neste kvartal."

Hvordan ser en typisk hverdag ut for deg?

"Hverdagen er variert, og hver uke er forskjellig. Noen dager er det fullt kjør med korte tidsfrister, andre dager sitter jeg lenge og koser meg med formuleringene i et større dokument. Dette første året har jeg arbeidet veldig bredt med mange forskjellige rettsfelt. Slik sett har jeg fått samarbeide med flere av seniorene i Kluge. Hver av dem har sin erfaring og stil, det har vært læringsrikt."

Kan du fortelle om din første rettssak?

"Det var et adrenalinkick! Å føre saker for Utlendingsnemnda, slik vi har mulighet til gjennom Kluges rammeavtale med Regjeringsadvokaten, gir god trening i å gå i retten. Forberedelsene til min første sak var selvstendige og utfordrende, samtidig som jeg fikk god hjelp av mentoren min. Dette gjorde at jeg var godt forberedt og følte meg trygg i rollen."

Hvilke råd vil du gi til studenter som ønsker å jobbe som advokatfullmektig?

"I tillegg til det gode grunnlaget man får på jussen, tror jeg det er en fordel å ha engasjement og vise initiativ. I advokatfirmaer leter man alltid etter praktiske løsninger."