Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Intervju med Pål Trovatn Abrahamsen

Advokatfullmektig på avdelingen for industri, handel & finans, Stavanger

Hva jobber du med i Kluge og hva er det beste med denne jobben?
"Jeg jobber ved Stavangerkontorets avdeling for Industri, handel og finans og er tilknyttet avdelingens M&A-team. Det beste med jobben må være at arbeidsoppgavene er varierte og at jeg får jobbe sammen med dyktige kolleger som tar seg tid til faglige diskusjoner."

Hvorfor valgte du å starte karrieren din i Kluge?
"At Kluge har hovedkontoret sitt i Stavanger, og den historiske tilknytningen til oljehovedstaden, appellerte mye til meg."

Hvordan er en typisk hverdag for deg i Kluge?
"En arbeidsdag kan forløpe seg på så mange ulike måter at det er vanskelig å trekke frem en klar fellesnevner. Dagene kan blant annet bestå av utforming av avtaleverk, selskapsdokumenter og notater om ulike selskapsrettslige spørsmål, samt klientmøter og due diligence-gjennomganger."

Kan du fortelle om det sosiale miljøet på jobb?
"Det sosiale miljøet på jobben er veldig godt og bærer preg av å være en sunn sammensetning av personligheter. Det arrangeres en rekke store og små sosiale arrangementer gjennom året, noe som gjør at vi lærer hverandre å kjenne i en litt mer uformell setting. Videre er det verdt å nevne at fullmektigene i Kluge møtes til jevnlige kurs på tvers av kontorstedene gjennom året."

Hvilke råd vil du gi til studenter som ønsker å jobbe som advokatfullmektig?
"Ikke vær redd for å søke på studentordninger som praktikantopphold, skriveplass, ol. hos de ulike advokatselskapene. På denne måten blir man som student kjent med flere advokatselskaper, og veien til et jobbtilbud er ofte kortere når man først har fått en fot innenfor."