Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Intervju med Sondre L. Valaker

Advokat på avdelingen for industri, handel & finans, Bergen

Hvorfor valgte du å starte karrieren din i Kluge?

"Gjennom studiet fant jeg ut at Kluge har sterkt fokus på faglig dyktighet, og har mange ressurspersoner innen spennende fagområder i sine rekker. Dette ble bekreftet når jeg i forbindelse med masteroppgaven la merke til at min nåværende teamleder har doktorgrad og er forfatter av åndsverklovens lovkommentar på Rettsdata. Dette, i tillegg til en uttalt filosofi om at «Klugere» skal ha et fullkomment liv ved siden av advokatjobben, gjorde valget enkelt da jeg fikk tilbudet."

Kan du fortelle om den oppfølgingen du har fått siden du startet i Kluge?

"Samtidig som man tidlig får ansvar og muligheten til å prøve og å feile, er oppfølgingen tett og god. Særlig setter jeg stor pris på at de erfarne advokatene og partnerne tar seg tid til å forklare og diskutere problemstillinger. I tillegg til at vi er forholdsvis få fullmektiger i Kluge, tror jeg dette skyldes en brennende interesse for faget og de bransjene vi jobber mot. Kombinasjonen av selvstendig arbeid og jevnlig samarbeid med noen av Norges fremste advokater gir et stort læringsutbytte, og jeg er sikker på at dette gir god faglig utvikling."

Kan du fortelle om din første rettssak?

"Min første sak endte med en god middag med klienten på kaien i Haugesund etter en vellykket rettsmekling. Jeg fikk saken etter en måned som advokatfullmektig, og jeg følte at det var «sink or swim». Gjennom tett oppfølgning fra saken kom inn, ble jeg likevel sendt avgårde til Haugesund med en trygg følelse."

Hvilke råd vil du gi til studenter som ønsker å jobbe som advokatfullmektig?

"Som nyutdannet jurist kan man mye, men samtidig veldig lite. Mitt råd til studenter må være å finne en arbeidsplass som tilbyr en kombinasjon av selvstendig arbeid og god oppfølgning, og som har advokater med bransjeforståelse og sterk interesse for jussen. Ingenting er mer inspirerende og motiverende enn å jobbe med svært dyktige advokater som tar seg tid til å dele av sin kunnskap. Jeg kan vanskelig tenke meg at det er noen som overgår Kluge på disse punktene."