Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Studenttilbud

Praktikant- og skriveplassordningen er våre viktigste rekrutteringskanaler, og mange av våre medarbeidere har blitt rekruttert via disse ordningene.

Praktikantstilling

Kluge har en spennende og lærerik praktikantordning hvor vi legger til rette for at jusstudenter skal få oppleve advokathverdagens gleder og utfordringer, både internt på kontoret og eksternt i møte med klienter. Vi engasjerer studenter gjennom hele året og oppholdene varer i fire uker. Vårt ønske er at arbeidsoppgavene skal ligge så nært opp til en advokatfullmektigs arbeidshverdag som mulig.

Som praktikant i Kluge får du:

 • En unik mulighet til å oppleve arbeidshverdagen i Kluge, og du vil bli godt kjent med våre medarbeidere. For å gi det beste og mest riktige inntrykket av hvordan det er å jobbe hos oss, ansetter vi et fåtall praktikanter i løpet av året. Som regel er det bare én praktikant hos oss om gangen.
 • Arbeide i et sterkt forretningsjuridisk fagmiljø som preges av faglig integritet og samarbeid.
 • Jobbe med spennende og utfordrende saker for sentrale aktører innen privat næringsliv og offentlig sektor.
 • Varierte arbeidsoppgaver. Du blir ikke tilknyttet en avdeling, men du vil arbeide på tvers av rettsområder og bransjer.
 • Prøve deg på oppgaver som å skrive stevning og tilsvar, brevutkast til klient eller motpart, utforming av juridiske notater og lignende.
 • Være med på å forberede og gjennomføre minst én rettssak. Forberedelsen omfatter ofte å utarbeide utkast til innledningsforedrag eller prosedyre, møte med klient, samtaler med vitner, samt faglige og strategiske diskusjoner med advokaten.
 • En fadder som vil veilede og følge deg opp i løpet av oppholdet.
 • Delta på sosiale arrangementer både under og i etterkant av praktikantoppholdet.

Vi ser etter studenter som:

 • Har avlagt eksamen for andre studieår.
 • Er faglig sterk med svært gode resultater fra studiet.
 • Er nysgjerrig, engasjert og har stor innsatsvilje.
 • Har sterk etisk integritet og stiller høye krav til faglig kvalitet.

Vi behandler søknader og gjennomfører intervjuer fortløpende.

Søknad med vedlagt CV, karakterutskrift og attester sendes til senior HR konsulent Camilla B. Ryslett. Vennligst merk søknaden med hvilke kontorsted du søker til (Stavanger, Oslo, Bergen, Hamar).

Industripraktikant

Hydro og Kluge har en felles praktikantordning som er spisset mot industrivirksomhet. Ordningen består av ett praktikantopphold per semester, i tillegg til faglige og sosiale arrangementer.

Som industripraktikant får du et unikt innblikk i hverdagen som internadvokat i et internasjonalt konsern og som advokat i et forretningsadvokatfirma. Du får oppleve de ulike juridiske sidene ved å drive industrivirksomhet i et norsk og globalt perspektiv, og hvordan et advokatfirma fokuserer på praktisk og effektiv rådgivning innenfor industrien. Du vil jobbe i et sterkt juridisk fagmiljø som preges av integritet og samarbeid, og du kan forvente varierte arbeidsoppgaver med et bredt spekter av saker og rettsområder. Stillingen som industripraktikant tilbys til kun tre studenter årlig.

Som industripraktikant får du:

 • To praktikantopphold á fire-åtte uker hos Hydro og Kluge i Oslo
 • Varierende arbeidsoppgaver og klienteksponering
 • Arbeide i et internasjonalt miljø med Hydros virksomheter i utlandet
 • Delta på sosiale og faglige arrangementer 
 • Tett oppfølging av fadder og ansvarlig advokat

Vi søker jusstudenter som:

 • Har avlagt eksamen for tredje studieår
 • Er faglig sterke med svært gode resultater fra studiet
 • Har en interesse for industri og næringsliv
 • Behersker engelsk
 • Innehar kommersiell forståelse
 • Er nysgjerrige, engasjerte og har stor innsatsvilje

Søknadsfristen er 17. februar 2019. 

Kontaktperson i Kluge:
Camilla B. Ryslett | Senior HR konsulent |  | 957 50 728 

Kontaktperson i Hydro:
Eeva Kantanen | Advokat |  | 915 45 994 | hydro.no/karriere


Skriveplass og stipend

Hvert semester tilbyr vi skriveplass til dyktige studenter som skal skrive masteroppgave innenfor et relevant tema. Tildelingen skjer etter statuttene til Jon Vegard Lervågs Minnestipend. Vi vurderer alle søknader og det er ikke noe krav til at du må ha vært praktikant hos oss. Dersom du blir tildelt skriveplassen, får du et stipend på kr. 30 000, eget kontor og en intern veileder.

Du legger opp dagen og tiden slik det passer deg best. Med hensyn til miljøet syns vi selvfølgelig at det er en fordel at du er her så mye som mulig, men det er ingen som «klokker» deg ut eller inn.

Søknadsfrist for skriveplass ved våre kontorer i Stavanger og Bergen er henholdsvis 20. mai og 20. november i semesteret før skriving av masteroppgaven. I Oslo er søknadsfristen 5. april og 5. oktober.

Søknad med skildring av planlagt oppgavetema samt CV og karakterutskrift sendes til senior HR konsulent Camilla B. Ryslett. Vennligst merk søknaden med hvilke kontorsted du søker til (Stavanger, Oslo, Bergen).


Eksamenskurs

Kluges eksamenskurs fokuserer på eksamensforberedelser, oppgaveteknikk og juridisk metode. Målet er å gi gode verktøy til sluttfasen av eksamensforberedelsene og til selve eksamen.

Hvert kurs har plass til maksimalt 20 studenter. Vi mener at mindre grupper muliggjør bedre og grundigere diskusjoner der hver student kan delta aktivt og slik få større læringsutbytte.

Omtrent én uke før hvert kurs sender vi ut en egenskrevet praktikumsoppgave til studentene som skal forberedes av hver enkelt. Oppgaven tar for seg sentrale læringskrav med problemstillinger som typisk blir gitt på eksamen. På kursene vil vi diskutere problemstillingene med særlig fokus på fremstilling og metode.

Oppgaven er krevende å svare på både materielt og oppgaveteknisk, og er utformet for å forsøke å oppnå en dypere forståelse for pensum. Vi opplever svært gode faglige diskusjoner på kursene. Faglig dyktighet er en av Kluges grunnverdier, og med undervisningsopplegget ønsker vi å bidra til faglig entusiasme og bedre resultater for studentene som deltar. Vi setter stor pris på oppmøtet på kursene der vi har gleden av å bli kjent med engasjerte studenter.

Kluges eksamenskurs tilbys i følgende fag:

Universitetet i Oslo:

 • JUS2211 – Forvaltningsrett og EØS-rett
 • JUS3111 - Formuerett I

Universitetet i Bergen:

 • JUS131 - Kontraktsrett II
 • JUS123 - Forvaltningsrett II

Universitetet i Stavanger: 

 • BRV210 - Forvaltningsrett II
 • BRV310 - Kontraktsrett II

Lik gjerne Kluges side på Facebook dersom du ønsker å delta, påmeldingsinformasjon annonseres her.