Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Eksamenskurs

Kluges eksamenskurs fokuserer på eksamensforberedelser, oppgaveteknikk og juridisk metode. Målet er å gi gode verktøy til sluttfasen av eksamensforberedelsene og til selve eksamen.

lyspærer

Hvert kurs har plass til maksimalt 20 studenter. Vi mener at mindre grupper muliggjør bedre og grundigere diskusjoner der hver student kan delta aktivt og slik få større læringsutbytte.

Omtrent én uke før hvert kurs sender vi ut en egenskrevet praktikumsoppgave til studentene som skal forberedes av hver enkelt. Oppgaven tar for seg sentrale læringskrav med problemstillinger som typisk blir gitt på eksamen. På kursene vil vi diskutere problemstillingene med særlig fokus på fremstilling og metode.

Oppgaven er krevende å svare på både materielt og oppgaveteknisk, og er utformet for å forsøke å oppnå en dypere forståelse for pensum. Vi opplever svært gode faglige diskusjoner på kursene. Faglig dyktighet er en av Kluges grunnverdier, og med undervisningsopplegget ønsker vi å bidra til faglig entusiasme og bedre resultater for studentene som deltar. Vi setter stor pris på oppmøtet på kursene der vi har gleden av å bli kjent med engasjerte studenter.

Kluges eksamenskurs tilbys i følgende fag:

Universitetet i Oslo:

  • JUS2211 – Forvaltningsrett og EØS-rett
  • JUS3111  Formuerett I

Universitetet i Bergen:

  • JUS131  Kontraktsrett II
  • JUS123  Forvaltningsrett II

Universitetet i Stavanger: 

  • BRV210  Forvaltningsrett II
  • BRV310  Kontraktsrett II

Lik gjerne Kluges side på Facebook dersom du ønsker å delta, påmeldingsinformasjon annonseres her.