Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Batteriverdikjeder

Batterier er en av mange viktige verktøy for å muliggjøre overgangen fra fossile til fornybare energikilder. Batterier vil antakelig også være en viktig del av fremtidens kraftsystem. Etablering av batteriverdikjeder i Europa en strategisk viktig målsetting for EU, og representerer en utmerket forretningsmulighet for Norge.​

batteri

I Norge pågår nå flere initiativer til etablering av ny virksomhet i ulike deler av batteriverdikjeden, fra teknologiutvikling via celleproduksjon til resirkulering. Våre advokater i Kluge har kompetansen som kreves for å støtte ulike aktører i batteriverdikjeden med juridisk spisskompetanse og solid kommersiell forståelse.​

Her er noe av det vi kan bidra med:​

  • Samarbeidsmodeller og -avtaler, selskapsetablering, eierstyring & selskapsledelse​​
  • Rammevilkår og støtteordninger​
  • Finansiering​​
  • Fast eiendom, entreprise, tilgang til infrastruktur, kjøp og salg av produkter, herunder kraft​​
  • Kommersialisere og beskytte teknologi og immaterielle verdier​​
  • Avtaleforhandlinger​​
  • Tvisteløsning​