Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Havbunnsmineraler

Havbunnsmineralloven trådte i kraft 1. juni 2019 og loven skal legge til rette for undersøkelse og utvinning av mineralforekomster på den norske kontinentalsokkelen. ​

havbunn

Loven følger samme system som petroleumsloven og stiller krav om at det skal gjennomføres en åpningsprosess, før eventuelle tillatelser eller aktivitet kan settes i gang. Første del av konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet er startet nå startet. ​

Kluge følger denne prosessen og har kompetanse til å bistå relevante aktører for havbunnsmineraler. ​

  • Her er noe av det vi kan bidra med:​
  • Regulatoriske spørsmål, tolkning av regelverk, forholdet til relevante myndigheter ​
  • Selskapsetablering, eierstyring & selskapsledelse ​
  • Finansiering ​
  • Kommersialisere og beskytte teknologi og immaterielle verdier ​
  • Avtaleforhandlinger og tvisteløsning​