Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Infrastruktur og elektrifisering

Realisasjon av Norges og verdens klimaambisjoner krever en storstilt elektrifisering av samfunnet. Dette nødvendiggjør en betydelig utbygging av nettinfrastruktur og ladeløsninger, og utvikling og utrulling av smarte løsninger som sikrer tilstrekkelig fleksibilitet og robusthet i kraftsystemet.​

el-bil

Kluge er antakelig det norske advokatfirmaet med mest erfaring med elektrifisering og etablering av ladeløsninger. Vi har bistått de største kollektivaktørene i midt, sør- og østlandet med etablering av ladeinfrastruktur i forbindelse med elektrifisering av kollektivtrafikken på vei og til sjøs. Dette har vært komplekse prosjekter med flere parter involvert med ulike innsatsfaktorer og kontraktsrelasjoner, støttesøknader for finansiering og myndighetsavklaring.​

Drift av nett og salg av nettjenester er en sterkt lovregulert virksomhet, og Kluge bistår både nettselskaper og andre aktører med regulatoriske spørsmål og tvister som oppstår knyttet til dette.

Her er noe av det vi kan bidra med:​

  • Konsesjoner og offentligrettslige tillatelser​
  • Regulatoriske spørsmål, tolkning av regelverk, forholdet til relevante myndigheter ​
  • Saker om nettilknytning, uenighet, tvisteløsning​
  • Kontrakter, transaksjoner og restrukturering/konsolidering​
  • Erverv av rettigheter til fast eiendom​
  • Anskaffelser av ladeinfrastruktur og kraft​
  • Statsstøtte