Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Solenergi

Produksjon av strøm basert på solenergi er et voksende marked i verden og Europa, og det installeres stadig mer solkraftanlegg også i Norge. Dette gjelder særlig i privatmarkedet. Aktørene i dette segmentet omfatter både etablerte kraft- og nettaktører, leverandører og installatører samt teknologiselskaper og andre kompetansebedrifter.​

solcellepark

Våre advokater i Kluge har kompetansen som kreves for å støtte ulike aktører i solenergiverdikjeden med juridisk spisskompetanse og solid kommersiell forståelse.​

Her er noe av det vi kan bidra med:​

  • Fast eiendom, entreprise, installasjon, tilgang til infrastruktur​
  • Avtaleforhandlinger​ og tvisteløsning​
  • Samarbeidsmodeller og -avtaler, herunder FoU samarbeid​
  • Rammevilkår og støtteordninger​
  • Selskapsetablering, eierstyring & selskapsledelse​​
  • Finansiering​​
  • Kommersialisere og beskytte teknologi og immaterielle verdier​​