Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Våre kunder er små og store arbeidsgivere i privat næringsliv og offentlig sektor.

Advokatene i avdelingen har tung faglig ekspertise og kommersiell forståelse, og vi bistår små og store virksomheter og organisasjoner. Blant kundene våre finner du flere av landets største arbeidsgivere innen retail, bygg- og anlegg, energi og teknologi. Avdelingen har mange oppdrag for utenlandske selskaper og yter i tillegg ustrakt bistand til offentlige aktører.

Avdelingen har tung kompetanse på fagområder som EU/EØS-rett, konkurranserett, statsstøtterett og forvaltningsrett. Avdelingens arbeidsrettsadvokater har lang erfaring med alle typer problemstillinger innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett, tjenestemannsrett, pensjonsrett og personvern (GDPR). 

Advokatene i avdelingen har bakgrunn fra andre forretningsjuridiske advokatfirmaer, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, domstolene, Regjeringsadvokaten, Kommuneadvokaten i Oslo, EU-kommisjonen, ESA og departementene. Flere har møterett for Høyesterett.

     

Vil du vite mer, ta kontakt med:

Referanser

Avinors Remote Tower prosjekt - flyvelederne samles i ett kontrollsenter

Kunde:Avinor

Nye kontrakter om drift og videreutvikling av Altinn - over en milliard sparte kroner grunnet innovativ teknologi

Kunde:Altinn

"Kluge har på en tydelig og sømløs måte understøttet vår anskaffelse og gitt faglig tyngde på et nytt anskaffelsesområde for Bærum kommune. Vi betrakter salæret som en grunnlagsinvestering i en god rammeavtale."
Christian Sørbye Larsen, Spesialrådgiver Bærum Kommune

Noen av våre spesialister

Om Arbeidsliv og offentlig sektor på

Fagforum

Koronavirus og arbeidsrett – permittering

En ny runde med spredning av koronaviruset reiser en rekke ulike spørsmål og problemstillinger for arbeidsgivere. Vi har laget en kort oppsummering av noen av de mest aktuelle problemstillingene akkurat nå.

Konkurransetilsynet pålegger Schibsted å selge Nettbil

Konkurransetilsynet har besluttet å gripe inn mot Schibsteds oppkjøp av Nettbil, og pålegger Schibsted å selge Nettbil. Foretakssammenslutningen var ikke underlagt meldeplikt, og den var allerede gjennomført da tilsynet kom med pålegg om melding. Konkurransetilsynet mener at oppkjøpet svekker konkurransen i markedet for nettbasert formidling av bruktbiler og gir forbrukerne et dårligere tilbud.

Ny dom fra Høyesterett: Innleide arbeidstakere har rett til resultatbasert selskapsbonus på lik linje med fast ansatte

Høyesterett avsa 2. november 2020 dom i tvist knyttet til innleide arbeidstakeres rett til resultatbasert selskapsbonus. Høyesterett slår fast at dersom en arbeidstaker er utleid fra et bemanningsforetak til et selskap som har en bonusordning, har den utleide krav på å få utbetalt bonus fra sin arbeidsgiver, på linje med de ansatte i det selskapet arbeidstakeren er utleid til. Dette gjelder uavhengig av om bonusen beregnes på selskapsnivå hos innleier, og dermed ikke er direkte avhengig av den innleides eget arbeid.