Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Våre kunder er små og store arbeidsgivere i privat næringsliv og offentlig sektor.

Advokatene i avdelingen har tung faglig ekspertise og kommersiell forståelse, og vi bistår små og store virksomheter og organisasjoner. Blant kundene våre finner du flere av landets største arbeidsgivere innen retail, bygg- og anlegg, energi og teknologi. Avdelingen har mange oppdrag for utenlandske selskaper og yter i tillegg ustrakt bistand til offentlige aktører.

Avdelingen har tung kompetanse på fagområder som EU/EØS-rett, konkurranserett, statsstøtterett og forvaltningsrett. Avdelingens arbeidsrettsadvokater har lang erfaring med alle typer problemstillinger innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett, tjenestemannsrett, pensjonsrett og personvern (GDPR). 

Advokatene i avdelingen har bakgrunn fra andre forretningsjuridiske advokatfirmaer, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, domstolene, Regjeringsadvokaten, Kommuneadvokaten i Oslo, EU-kommisjonen, ESA og departementene. Flere har møterett for Høyesterett.

     

Referanser

Avinors Remote Tower prosjekt - flyvelederne samles i ett kontrollsenter

Kunde:Avinor

Nye kontrakter om drift og videreutvikling av Altinn - over en milliard sparte kroner grunnet innovativ teknologi

Kunde:Altinn

Kluge har på en tydelig og sømløs måte understøttet vår anskaffelse og gitt faglig tyngde på et nytt anskaffelsesområde for Bærum kommune. Vi betrakter salæret som en grunnlagsinvestering i en god rammeavtale.
Christian Sørbye Larsen, Spesialrådgiver Bærum Kommune

Noen av våre spesialister

Om Arbeidsliv og offentlig sektor på

Fagforum

Hva betyr regjeringsskiftet for arbeidslivet?

Selv om det vil ta tid å avklare det endelige regjeringssamarbeidet, er det avklart at Norge får en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet, trolig med støtte av ett eller flere andre partier. Uavhengig av samarbeidskonstellasjon, er det forventet flere endringer på arbeidsrettsområdet.

Handlingsplanen for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon

Regjeringen la nylig frem handlingsplanen for å sikre økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon. Som rådgivere i et stort antall anskaffelsesprosesser opplever vi at fokuset på miljø har vært økende de siste årene, men det er fortsatt et ubenyttet handlingsrom. I artikkelen oppsummerer vi kort det vi mener er de mest relevante punktene i den nye handlingsplanen.

Det er ikke rom for å skylde på teknisk feil når tilbudet ikke leveres tidsnok

Det er grunn til å stille spørsmål ved om tilbyderen også kan pålegges risikoen for svakheter og feil i konkurransegjennomføringsverktøyet, som oppdragsgiver stiller til disposisjon, skriver Kluge-advokat Ronny Rosenvold i denne artikkelen på anbud365.