Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluges avdeling for olje og gass er anerkjent som et ledende fagmiljø både nasjonalt og internasjonalt, og kjennetegnes ved sin inngående bransjekunnskap og industriforståelse. Avdelingen er bygget opp rundt erfarne, spesialiserte advokater med lang fartstid både fra olje- og gasselskaper og fra leverandørbedrifter. Teamet er fordelt mellom Stavanger, Bergen og Oslo.

Det grønne skiftet utfordrer de tradisjonelle olje- og gasselskapene, som transformeres til energiselskaper med vesentlig reduserte CO2-utslipp og økte investeringer i fornybare energikilder. Dette stiller også nye krav til leverandørindustrien. Elektrifisering av den norske kontinentalsokkelen og utviklingen av havvind er høyt på den politiske agendaen, og dette er tema som forutsetter kunnskap om både den tradisjonelle petroleumsvirksomheten, energisektoren og fornybarsektoren. Kluges olje- og gassavdeling samarbeider derfor tett med Kluges avdeling for fornybar energi og grønn vekst. Kluge har også noen av landets fremste spesialister på petroleumsskatterett og bistår en rekke store olje- og gasselskaper med skattesaker så vel som løpende rådgivning. Denne ekspertisen blir helt sentral i omleggingen av olje- og gassbransjen.

Kluge bistår ved en rekke lisens- og selskapstransaksjoner, og trekker i slike oppdrag veksler ikke bare på avdelingens inngående forståelse av lovverk og avtaleverk, men også teknisk forståelse og kunnskap om de aller fleste petroleumsfelt på norsk sokkel. Vi ser videre en stadig økende grad av teknologidrevne transaksjoner, og har spisskompetanse innenfor immaterialrett og IPR.

Kluge har lang erfaring med tvisteløsning innenfor olje- og gassindustrien og bistår våre klienter i forhandlinger, ved mekling, i ekspert- eller voldgiftssaker og ved domstolsbehandling.

Olje- og gassavdelingen har et nært samarbeid med arbeidsrettsavdelingen, som i mange år har jobbet særskilt med de lover, reguleringer og kollektive avtaler som er unike for olje- og gassindustrien. Kluge deltar jevnlig i store konsolideringer og reorganiseringsprosesser i bransjen og besitter en unik erfaring på dette området.

Olje- og gassavdelingen bistår i alle typer saker, i hele verdikjeden, eksempelvis:

 • Petroleumslovgivningen, forskriftsverket og regulatoriske forhold i alle faser
 • Samarbeidsavtalen, herunder regnskapsavtalen
 • Unitiseringsforhandlinger, unitiseringsavtaler og redeterminering
 • Tredjepartsavtaler som tie-in- og prosesseringsavtaler, transportavtaler og terminalavtaler
 • Seismikkavtaler
 • EPC / EPCI, SURF, fabrikasjonsprosjekter mv.
 • Rigg, fartøy, boring & brønn og driftsrelaterte anbud og avtaler
 • Fjerningskontrakter
 • FoU-avtaler, immaterialrettsstrategi og IPR-tvister
 • Markedsføring og salg av olje og gass, inklusiv standardvilkår som EFET mv.
 • Tvisteløsning og prosedyre, inklusiv prisrevisjoner

Vår industriforankring og tverrfaglige tilnærming sikrer våre klienter riktige, innovative og praktisk gjennomførbare juridiske råd i en bransje preget av stadig økende kompleksitet både med tanke på regelverk og markedssituasjon.

Very focused and specialised in their area of trade.
Legal 500: Oil and gas, 2021

Noen av våre spesialister

Om Olje og gass på

Fagforum

Kommentar til Skeie-dommen i Høyesterett (HR-2020-611-A)

Kyrre Tangen Andersen har skrevet en kommentar til «Skeie-dommen» (HR-2020-611-A) i Juridika Innsikt. Saken gjaldt spørsmålet om rekkevidden av morselskapsgarantien, som ofte gis ved tildeling av en utvinningstillatelse etter petroleumsloven. Saken gjaldt også rekkevidden av hjemmelen til å kreve morselskapsgaranti, petroleumsloven § 10-7.