Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Vår avdeling for Olje og gass har gitt bistand til oljeselskaper og leverandørindustri gjennom flere tiår. Våre advokater har omfattende in-house erfaring fra så vel oljeselskaper som leverandørbedrifter, noe som gir oss en solid industriforståelse.

Vi forstår olje og gassindustrien og kan effektivt gi råd innenfor regulatorisk, prosjekter/utbygginger, kontrakter/anbudsprosesser, daglig drift, transaksjoner og tvister. Vi bistår mange av de største olje- og leverandørselskapene, samt en rekke mindre leverandørbedrifter over hele Norge.

Vårt mål er at våre råd alltid skal være praktisk anvendelige og skal være et sluttprodukt som sømløst kan brukes direkte i våre klienters prosesser. 

Vår avdeling for Olje og gass er anerkjent som et ledende fagmiljø innenfor energirett både nasjonalt og internasjonalt. Blant annet er vi i en årrekke blitt rangert som ledende på området olje og gass av Chambers and Partners og Legal500.

Vil du vite mer, ta kontakt med:

"They react very quickly and turn things around," also highlighting the lawyers' ability to offer "a very informed commercial perspective."
Chambers and Partners, Energy: Oil & Gas 2019

Noen av våre spesialister

Om Olje og gass på

Fagforum

Kommentar til Skeie-dommen i Høyesterett (HR-2020-611-A)

Kyrre Tangen Andersen har skrevet en kommentar til «Skeie-dommen» (HR-2020-611-A) i Juridika Innsikt. Saken gjaldt spørsmålet om rekkevidden av morselskapsgarantien, som ofte gis ved tildeling av en utvinningstillatelse etter petroleumsloven. Saken gjaldt også rekkevidden av hjemmelen til å kreve morselskapsgaranti, petroleumsloven § 10-7.