Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluges arbeidsadvokater er spesialister på å navigere i det stadig mer komplekse regelverket som gjelder på arbeidsrettens område. Faggruppens advokater hjelper virksomheter med å etablere enkle og juridisk velfunderte ordninger, som ivaretar den enkelte arbeidsgivers spesifikke behov optimalt. I tillegg bistår vi virksomheter med å finne gode løsninger på fastlåste konflikter.

Faggruppen har lang erfaring med alle problemstillinger innenfor det arbeidsrettslige spekteret. Det innebærer at vi bistår våre klienter med individuell og kollektiv arbeidsrett, tjenestemannsrett, pensjonsrett og personvern (GDPR). Tjenestene våre omfatter rådgivning i forbindelse med ordinær drift av virksomheten og ved ulike former for omorganiseringer/nedbemanninger og salg. Vi besitter tung kompetanse på viktige områder som arbeidstid og arbeidstidsordninger, varsling og diskriminering, virksomhetsoverdragelse, utsendte arbeidstakere, innleie, konkurranseforbud, pensjon, overvåking av ansatte, HMS og ansvar etter BHF.

Avdelingens advokater har lang erfaring med konfliktløsning og forhandlinger. Hvert år prosederer avdelingen et stort antall arbeidsrettssaker for domstolene. Flere i avdelingen har møterett for Høyesterett.

Avdelingen kan tilby tverrfaglig bistand med erfarne organisasjonspsykologer og karriererådgivere, i forbindelse med organisatoriske endringer, samarbeidsproblemer e.l.

Vi bistår daglig en rekke av landets største arbeidsgivere, både innenfor privat og offentlig sektor. Vi yter også løpende bistand til et større antall internasjonale selskaper, herunder flere oljeselskap og leverandører til olje- og gass næringen.

       

Når jeg snakker med advokater vil de nesten alltid selge meg noe jeg ikke har bruk for. Hos dere får jeg bare et godt råd.
E-post fra en av Norges største arbeidsgivere.

Noen av våre spesialister

Om Arbeidsrett/personvern på

Fagforum

Forslag til ny hjemmekontorforskrift

Forskrift om arbeid i arbeidstagers hjem fra 2002 gir i dag særskilte regler for arbeid fra hjemmekontor. Under pandemien har hjemmekontor for mange vært hovedregelen, og det har vært usikkerhet rundt hvilke regler som gjelder. Forskriftens bestemmelser har vist seg å være dårlig tilpasset dagens situasjon og den digitaliserte hverdagen. På denne bakgrunn har Arbeids- og sosialdepartementet nå lagt frem forslag til ny hjemmekontorforskrift.

Risiko bør ha betydning for informasjonsflyt

Marianne Gjerstad og Ove A. Vanebo skriver på Digi.no om overføringer av personopplysninger ut av EU/EØS. Et sentralt spørsmål etter den såkalte Schrems II-dommen fra EU-domstolen, er hvilke momenter de som sender personopplysninger ut av Europa skal vektlegge i vurderingen av lovlighet.

Enighet om endring av avbruddsperioden ved permittering

LO og NHO har blitt enige om en utvidelse av avbruddsperioden ved permittering. Denne endringen i permitteringsregelverket vil kunne få stor betydning for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Forhåpentligvis vil endringen også kunne forenkle gjenåpningen av samfunnet.