Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluges arbeidsadvokater er spesialister på å navigere i det stadig mer komplekse regelverket som gjelder på arbeidsrettens område. Faggruppens advokater hjelper virksomheter med å etablere enkle og juridisk velfunderte ordninger, som ivaretar den enkelte arbeidsgivers spesifikke behov optimalt. I tillegg bistår vi virksomheter med å finne gode løsninger på fastlåste konflikter.

Faggruppen har lang erfaring med alle problemstillinger innenfor det arbeidsrettslige spekteret. Det innebærer at vi bistår våre klienter med individuell og kollektiv arbeidsrett, tjenestemannsrett, pensjonsrett og personvern (GDPR). Tjenestene våre omfatter rådgivning i forbindelse med ordinær drift av virksomheten og ved ulike former for omorganiseringer/nedbemanninger og salg. Vi besitter tung kompetanse på viktige områder som arbeidstid og arbeidstidsordninger, varsling og diskriminering, virksomhetsoverdragelse, utsendte arbeidstakere, innleie, konkurranseforbud, pensjon, overvåking av ansatte, HMS og ansvar etter BHF.

Avdelingens advokater har lang erfaring med konfliktløsning og forhandlinger. Hvert år prosederer avdelingen et stort antall arbeidsrettssaker for domstolene. Flere i avdelingen har møterett for Høyesterett.

Avdelingen kan tilby tverrfaglig bistand med erfarne organisasjonspsykologer og karriererådgivere, i forbindelse med organisatoriske endringer, samarbeidsproblemer e.l.

Vi bistår daglig en rekke av landets største arbeidsgivere, både innenfor privat og offentlig sektor. Vi yter også løpende bistand til et større antall internasjonale selskaper, herunder flere oljeselskap og leverandører til olje- og gass næringen.

       

Når jeg snakker med advokater vil de nesten alltid selge meg noe jeg ikke har bruk for. Hos dere får jeg bare et godt råd.
E-post fra en av Norges største arbeidsgivere.

Noen av våre spesialister

Om Arbeidsrett/personvern på

Fagforum

Sluttavtaler: inngått frivillig eller i realiteten en oppsigelse eller avskjed fra arbeidsgiver?

I en nylig avsagt dom har Borgarting lagmannsrett lagt til grunn at en inngått sluttavtale i realiteten var en avskjed fra arbeidsgiver. Forhandlingssituasjonen og innholdet i sluttavtaler er avgjørende for hvorvidt sluttavtaler vil stå seg rettslig. Det er viktig at arbeidsgiver har et bevisst forhold til å informere arbeidstaker om valgmuligheter og gir tilstrekkelig tid til at arbeidstaker kan områ seg.

Har du behov for å få teknisk personell inn i Norge? Nå kan du søke om tillatelse til å innhente slikt personell fra utlandet

Fra og med lørdag 20. februar åpnet Regjeringen opp for en ny ordning, der arbeidsgivere og oppdragsgivere kan søke om forhåndsgodkjenning av innreise for utenlandsk teknisk personell.

Er du oppdatert om de siste endringene i HR-relevant regelverk?

Mange hyppige koronarelaterte regelverksendringer preget fjoråret, og gjorde hverdagen til både arbeidsgivere og arbeidstakere utfordrende, uoversiktlig og krevende for mange. Dette har ikke minst vært tilfelle for HR-relatert regelverk. Avhengig av tempoet i vaksineringen og koronapandemiens videre utvikling, vil også 2021 kunne bli et år med et stort volum midlertidige endringer i lover og forskrifter. I dette nyhetsbrevet har vi samlet de mest relevante regelverksendringene innenfor HR-feltet som enten har tredd i kraft i løpet av 2020, trådte i kraft 1. januar 2021 eller vil tre i kraft i løpet av 2021.