Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Vi bistår verdipapirforetak, børsnoterte selskaper og investorer i prosesser og råd knyttet til børsnotering og offentlige tilbud.

Vi rådgir alt fra verdens største banker til små nisjeaktører om finans-markedsregulering og offentligrettslige krav.

Vårt team kombinerer arbeidserfaring fra Finanstilsynet, børs, noterte foretak og finansforetak med en solid faglig tilnærming. Vi er mye brukt som foredragsholdere og kommentatorer i den offentlige debatt.

Vil du vite mer, ta kontakt med:

Referanser

Vi har gjennom flere år bistått Avinor i deres Europeiske obligasjonslånsprogram som finansierer utbygging av flyplasser i Norge.

Kunde:Avinor

"They have answered our questions very promptly and to our satisfaction, absolutely," says one client, adding: "We were very impressed with the speed and the effort they put into the process."
Chambers & Partners, Capital Markets 2017

Noen av våre spesialister

Om Børs/verdipapirrett på

Fagforum

Frykter flaggekrøll i fly-emisjon

Investorer kan komme til å bryte børslovgivningen, og markedet kan gå glipp av viktig informasjon. Norwegian-emisjonen aktualiserer en ulogiskhet i reglene.