Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Våre advokater har bred erfaring og kompetanse på bistand til selskaper, aksjonærer, finansinstitusjoner og kreditorer der virksomheter opplever økonomiske vanskeligheter. Vår viktigste oppgave for å sikre klientene måloppnåelse, er å kombinere inngående bransjeforståelse og høy faglig kompetanse innenfor alle relevante rettsområder.   

Avdelingen for insolvensrett er en fagavdeling som dekker alle områder av insolvensretten. Dette omfatter krisehåndtering, rettslige vurderinger av rådende handlingsalternativer, vurdering av sikkerheter, herunder panterettslige og tingrettsrettslige spørsmål og gjeldsforhandlinger i og utenfor domstolsystemet.

Vi bistår med rådgivning knyttet til styreansvar, långiveransvar mv., sikring av kreditorers krav, herunder rettslig og utenrettslig inndrivelse, samt sikring og forføyning.

Våre advokater har kompetanse innen tvisteløsning og insolvensrettslige spørsmål over landegrensene, herunder norske selskapers bruk av utenlandske domstoler for å sikre konkursbeskyttelse.

Vårt team utvikler og kvalitetssikrer gode løsninger fra et insolvensrettslig perspektiv, og tilbyr skreddersøm gjennom å benytte kompetanse fra andre fagavdelinger.

      

Highly motivated and skilful lawyers who have a good understanding of the customer's needs.
Chambers and Partner, Restructuring/Insolvency 2021

Noen av våre spesialister

Om Insolvensrett på

Fagforum

Nødvendige tiltak for norske bedrifter i en ekstraordinær situasjon

Koronavirus og oljeprisfall skaper store utfordringer for norske selskaper. I denne krevende situasjonen må styret og daglig leder i norske aksjeselskaper ivareta de aktsomhetsplikter som aksjeloven oppstiller. Her er en ikke-uttømmende sjekkliste over forhold som kan være relevante.