Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

I forbindelse med koronaviruset, har Kluge satt sammen et ekspertteam som kan bistå med juridiske problemstillinger og konsekvenser.

Mange norske bedrifter påvirkes allerede negativt av koronaviruset, og stiller spørsmål om hvilke konsekvenser dette gir for virksomheten. Typiske problemstillinger som oppstår kan dreie seg om: avlyste arrangementer, manglende evne til å levere kontraktsgjenstanden, forsikringsrettslige spørsmål, samt diverse arbeidsrettslige spørsmål.

Ekspertteam

Kluge har satt sammen et ekspertteam, som kan bistå innenfor aktuelle fagområder.

Webinarer

Blir publisert fortløpende under arrangementer


Artikler relatert til koronaviruset 

Noen av våre spesialister

Om Koronavirus på

Fagforum

Ny lønnsstøtteordning for å ta permitterte tilbake i arbeid

Fredag 5. mars 2021 foreslo regjeringen å innføre en ny og mer fleksibel lønnsstøtteordning, med det formål å få permitterte arbeidstakere raskere tilbake i arbeid. Ordningen vil i første omgang gjelde for perioden 15. mars til 30 juni 2021.

Lansering av Regjeringens grønne krisepakke

I dag lanserte Regjeringen den varslede «grønne krisepakken» som en del av en større tiltakspakke som skal bidra til å få Norge ut av koronakrisen. Den grønne pakken har som hensikt å bidra til nye grønne jobber og omstilling av norsk økonomi. Pakken bevilger 3,6 milliarder kroner som skal gå til tiltak for å støtte næringslivet og få ned klimautslippene. Du kan også lese om utvalgte nyheter innen energiretten fra den siste måneden.

Oversikt over regjeringens koronatiltak pr. 20 mai

Myndighetene har de siste månedene vedtatt en rekke tiltak og endringer i gjeldende lover og regler som svar på Covid-19 pandemien. Nedenfor følger en oversikt over de tiltakene vi anser som de mest relevante og viktige for virksomheter å kjenne til. Oversikten er oppdatert 20. mai 2020.