Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

I forbindelse med koronaviruset, har Kluge satt sammen et ekspertteam som kan bistå med juridiske problemstillinger og konsekvenser.

Mange norske bedrifter påvirkes allerede negativt av koronaviruset, og stiller spørsmål om hvilke konsekvenser dette gir for virksomheten. Typiske problemstillinger som oppstår kan dreie seg om: permitteringer, sykemeldinger, avlyste arrangementer, manglende evne til å levere kontraktsgjenstanden og forsikringsrettslige spørsmål.

Ekspertteam

Kluge har satt sammen et ekspertteam, som kan bistå innenfor aktuelle fagområder.

WebinarerArtikler relatert til koronaviruset 

 

Vil du vite mer, ta kontakt med:

Selv om våre kontorer er ubemannet, er våre advokater fullt operative via telefon, e-post eller video

Noen av våre spesialister

Om Koronavirus på

Fagforum

Webinar 16. april | Drift og utleie av næringseiendom - med særlig fokus på koronakonsekvenser

Kluge inviterer til webinar torsdag 16. april. Vi har tilpasset vårt tidligere annonserte seminar «Drift og utleie av næringseiendom» til en enda mer aktuell tematikk. Vi håper med dette å kunne dekke et generelt informasjonsbehov, og i tillegg svare på konkrete spørsmål om utviklingen av leiekontrakter og konsekvensene av koronatiltakene.

Webinar 3. april for Branns samarbeidspartnere – rettslige konsekvenser av koronakrisen

Koronakrisen skaper stor usikkerhet for bedriftene, og flere spørsmål står ubesvarte. Mange spør oss om hvilke rettigheter og forpliktelser bedriften har i denne situasjonen, og hvilket handlingsrom man har juridisk sett. Vi i Kluge ønsker å dele vår kunnskap om dette med andre samarbeidspartnere, og arrangerer webinar fredag 3. april om rettslige aspekter ved koronakrisen. Arrangementet er åpent, men primært rettet mot dem i bedriften som håndterer ledelse og administrasjon/HR.

COVID-19: Statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter og gjenopprettelse av Statens obligasjonsfond

Regjeringen har lagt frem en rekke lovforslag for å redusere de økonomiske konsekvensene av smitteverntiltakene mot koronautbruddet. Blant disse tiltakene er opprettelsen av en midlertidig statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter og gjenopprettelsen av Statens obligasjonsfond. Tiltakene må sees i sammenheng med etableringen av kortsiktige rentefri skattekreditter gjennom omfattende utsettelser av skattebetalinger, og har som formål å sikre levedyktige, norske bedrifters likviditet gjennom krisen.