Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Våre advokater har opp til 23 års erfaring med bistand til både leverandører og offentlige oppdragsgivere ved gjennomføring av anskaffelsesprosesser i henhold til regelverket for offentlige anskaffelser.

Vår faggruppe for offentlige anskaffelser utgjør et av landets største og mest kompetente anskaffelsesrettslige fagmiljø. Kluge har gjennom en rekke år vært rangert blant landets aller beste innen offentlige anskaffelser (band 1).

Hovedtyngden av vår bistand ytes for oppdragsgivere innen IKT, transportsektorene, energisektoren, fast eiendom og entreprise. Vi rådgir innen alt fra valg av anskaffelsesstrategi og utredning av handlingsrom, utforming og kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og tilbud, løpende bistand under gjennomføring av prosessen og klage- og tvistebehandling. Våre advokater holder også ofte foredrag innenfor anskaffelsesrettslige emner.

    

Referanser

Bistått ved gjennomføringen av anbudskonkurranser om anskaffelser av kollektivtrafikktjenester i hele Rogaland. Samlet verdi av de 3 operatørkontraktene er ca.6 milliarder kroner.

Kunde:Kolumbus AS

Bistått ved gjennomføring av konkurransepreget dialog for Remote Tower-prosjektet, hvor all flyveledelse i Norge skal samles i ett kontrollsenter.

Kunde:Avinor

Customer-oriented, with quick responses, a high degree of availability and extensive knowledge.
Chambers & Partners, Competition/Antitrust: Public Procurement 2021

Noen av våre spesialister

Om Offentlige anskaffelser på

Fagforum

Handlingsplanen for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon

Regjeringen la nylig frem handlingsplanen for å sikre økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon. Som rådgivere i et stort antall anskaffelsesprosesser opplever vi at fokuset på miljø har vært økende de siste årene, men det er fortsatt et ubenyttet handlingsrom. I artikkelen oppsummerer vi kort det vi mener er de mest relevante punktene i den nye handlingsplanen.

Det er ikke rom for å skylde på teknisk feil når tilbudet ikke leveres tidsnok

Det er grunn til å stille spørsmål ved om tilbyderen også kan pålegges risikoen for svakheter og feil i konkurransegjennomføringsverktøyet, som oppdragsgiver stiller til disposisjon, skriver Kluge-advokat Ronny Rosenvold i denne artikkelen på anbud365.

Normalisering – kommunikasjon av vekten til tildelingskriterier

Man bør velge evalueringsmodell ut fra hva som mest sannsynlig vil gi en innkjøpsfaglig god evaluering for den aktuelle anskaffelsen, og rettslig trygg evaluering, og ikke ut fra teoretisk logiske svakheter som det er liten sannsynlighet for at skal inntre, skriver Kluge-advokat Alf Amund Gulsvik i en artikkel i anbud365.no