Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Kluges petroleumsadvokater er spesialister på rettsforhold med tilknytning til petroleumsvirksomheten. Kluges petroleumsadvokater har lang erfaring som internadvokater i store og mindre oljeselskaper på norsk sokkel, både fra operatør- og rettighetshaversiden.

Kluge kan bistå ved rettsspørsmål i tilknytning til alle petroleumsvirksomhetens faser, fra søknad om tildeling, gjennom letefase, utbygging og driftsfase, og frem til og med avslutningsfasen, herunder:

 • Petroleumsloven
 • Konsesjonsverket (utvinningstillatelser, samarbeidsavtalen m/regnskapsavtalen)
 • Sikkerhetsregelverket (HMS-forskriftene)
 • Unitisering, unitiseringsavtaler og redeterminering
 • Tredjepartsforskriften og avtaler om tredjepartsbruk
  - Tie-in -og prosesseringsavtaler, inkl. standard TPA
  - Transportavtaler og terminalavtaler, inkl. Gassled Terms & Conditions
 • Avtaler om måling, løfting og allokering av olje og gass; verdijustering
 • Forurensningsansvaret
 • Lisenstransaksjoner
 • Salg av petroleum, herunder standardavtaler som EFET mv.
 • Avslutning av petroleumsvirksomhet, herunder fjerning

Kluge har lang erfaring med å bistå olje- og gassindustrien og bistår våre klienter blant annet i forhandlinger, ved transaksjoner, i ekspert- eller voldgiftssaker og ved domstolsbehandling.

For leverandørrelaterte spørsmål, se informasjon under fagområdet Fabrikasjon og Offshore.

Referanser

Bistand til Wintershall Norge AS sitt utbyggingsprosjekt Maria i Norskehavet.

Vi har blant annet bistått med i forbindelse med tie-in forhandlinger med andre felt og i forbindelse med kontrahering av riggkontrakt.

Kunde:Wintershall Norge AS

Very focused and specialised in their area of trade.
Legal 500: Oil and gas, 2021

Noen av våre spesialister

Om Petroleumsrett på

Fagforum

Kommentar til Skeie-dommen i Høyesterett (HR-2020-611-A)

Kyrre Tangen Andersen har skrevet en kommentar til «Skeie-dommen» (HR-2020-611-A) i Juridika Innsikt. Saken gjaldt spørsmålet om rekkevidden av morselskapsgarantien, som ofte gis ved tildeling av en utvinningstillatelse etter petroleumsloven. Saken gjaldt også rekkevidden av hjemmelen til å kreve morselskapsgaranti, petroleumsloven § 10-7.