Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Advokatene i faggruppen for tvisteløsning bistår klienter i rettssaker og andre tvister. Vi bistår ved tvister for de ordinære domstolene, i voldgiftssaker og i forliksforhandlinger.

En rekke av faggruppens advokater har møterett for Høyesterett. Flere har tidligere arbeidet hos Regjeringsadvokaten, og noen har tidligere vært dommere. Mange av partnerne i faggruppen benyttes ofte som voldgiftsdommere i kommersielle tvister.

Vil du vite mer, ta kontakt med:

"They take responsibility and handle the matter in an efficient manner, and they are easy to work with."
Chambers & Partners, Dispute Resolution 2017

Noen av våre spesialister

Om Tvisteløsning på

Fagforum

Doktoravhandling publisert

Senioradvokat Ola Johan ved Stavanger-kontoret har gitt ut en bok om EMK artikkel 6 på det anerkjente tyske forlaget Springer.