Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Amanda Joett Andersen Mendis

Advokatfullmektig Oslo

+47 976 79 380 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning innenfor fast eiendom rettsforhold, entrepriserett og alminnelig kontraktsrett

Aktuelle nyheter relatert til Amanda Joett Andersen Mendis:

Utvalgte entrepriserettslige avgjørelser i tredje kvartal 2019

Det avsies jevnlig dommer i norske domstoler om entrepriserettslige tvister. Enkelte saker er prinsipielle og får stor oppmerksomhet. Andre avgjør mer konkrete spørsmål, som likevel kan være av stor betydning for aktørene i bransjen som daglig møter tilsvarende problemstillinger. Vi mener derfor det er nyttig å holde seg oppdatert på utviklingen i rettspraksis, ikke bare for advokater og jurister, men også for aktørene som driver i bygg- og anleggsbransjen i det daglige.

Bransjer

Fagområder

Amanda arbeider i Kluges avdeling for eiendom og entreprise. Hun bistår med tvisteløsning og rådgivning innenfor en rekke rettsområder, særlig fast eiendoms rettsforhold, entrepriserett og kontraktsrett.

 Amanda har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Tittelen på masteroppgaven var «Entreprenørens utbedringsrett ved heving av kontrakten». Amanda har også en LL.M fra Pennsylvania State University hvor hun blant annet tok spesialemner innen angloamerikansk kontraktsrett, erstatningsrett og sivilprosess, samt internasjonal tvisteløsning.