Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Amie Eliassen

Senioradvokat Oslo

+47 994 90 005 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning innen EU/EØS-rett, offentlig støtte og konkurranserett

Aktuelle nyheter relatert til Amie Eliassen:

Konkurransetilsynet pålegger Schibsted å selge Nettbil

Konkurransetilsynet har besluttet å gripe inn mot Schibsteds oppkjøp av Nettbil, og pålegger Schibsted å selge Nettbil. Foretakssammenslutningen var ikke underlagt meldeplikt, og den var allerede gjennomført da tilsynet kom med pålegg om melding. Konkurransetilsynet mener at oppkjøpet svekker konkurransen i markedet for nettbasert formidling av bruktbiler og gir forbrukerne et dårligere tilbud.

EØS-kompasset: Miljø og bærekraft i EØS-retten

Kluges nyhetsbrev om EØS-rett gis ut en gang i kvartalet, og inneholder siste nytt i statsstøtteretten, konkurranseretten og anskaffelsesretten i EU og EØS. Denne utgaven handler om bærekraft og miljø, et tema som blir mer og mer aktuelt både i Norge og i EU.

Rapport om privat håndhevelse av statsstøtteregelverket

Kluge har på oppdrag fra EFTAs overvåkningsorgan («ESA») utarbeidet en rapport om privat håndhevelse av statsstøtteregelverket i Norge, Island og Liechtenstein. Rapporten viser at statsstøtteregelverket håndheves i begrenset grad i Norge, men at tendensen er svakt økende.

Forslag til ny forvaltningslov – NOU 2019:5

Etter fire års arbeid la Forvaltningslovutvalget den 14. mars i år frem sitt utkast til ny forvaltningslov. Reglene skal være enklere å forstå for borgeren og enklere å bruke for forvaltningen. Den som fryktet radikale endringer i borgernes rettigheter kan imidlertid puste lettet ut. På mange punkter foreslås loven videreført.

Bransjer

Fagområder

Amie arbeider hovedsakelig med offentlige anskaffelser, statsstøtte, konkurranserett og annen EU/EØS-rett.

Amie bistår både offentlige oppdragsgivere og private leverandører med gjennomføringen av konkurranser. Hun bistår også med organisering og tilrettelegging av offentlig næringsvirksomhet, for å sikre at virksomheten er i tråd med anskaffelses- og statsstøtteretten.

Amie har bred erfaring innenfor statsstøtte, hvor hun bistår offentlige virksomheter med utredninger og notifikasjonsprosesser overfor EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Amie har arbeidserfaring fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA) i Brussel. Hun har master i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen og en LL.M. fra King's College London i public international law.