Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Anders Heieren

Partner Oslo

+47 982 94 522 Last ned CV / Last ned vcard

Gode løsninger i kompliserte saker innenfor norsk og internasjonal skatterett

Aktuelle nyheter relatert til Anders Heieren:

Kluge i Finansavisen | Fornybar kraft – uten naturinngrep – stanses av skatt

Kluge-advokat Anders Heieren har nylig skrevet en artikkel i Finansavisen om skatteregler og fornybar energi.

Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble fremlagt i dag, 12. mai 2020. Revidert nasjonalbudsjett er naturlig nok preget av midlertidige tiltak i tilknytning til virusutbruddet, men inneholder også en rekke endringer og forslag uten direkte tilknytning til covid-19.

Kluge i Finansavisen: Vern om rettsstaten

Kluge-advokat Anders Heieren har nylig skrevet en artikkel i Finansavisen om internprising over landegrensene. Dette knytter seg til en dom i lagmannsretten som i praksis snur bevisbyrden i slike saker.

Fisjon med etterfølgende aksjesalg utenfor gjennomskjæringsfare

I forarbeidene til lovfestingen av den ulovfestede omgåelsesnormen er det skapt usikkerhet om fisjon med etterfølgende aksjesalg vil være gjenstand for gjennomskjæring. Finanskomiteen har nå i sin innstilling av 22.oktober 2019 presisert at lovfestingen ikke vil innebære noen endring på dette punkt ref. Innst. 24 L (2019-2020).

Bransjer

Fagområder

Anders bistår selskaper med rådgivning knyttet til skatterettslige problemstillinger, samt klagesaker og rettssaker. Han har en omfattende erfaring både fra Finansdepartementet, som VP Tax i et globalt konsern og mangeårig partner og leder for internasjonal skatt i et «Big4» revisjonsselskap. Han samarbeider tett med andre faggrupper i tilknytning til transaksjoner og omstruktureringer. Bred erfaring sikrer at han raskt kan identifisere de sentrale problemstillingene og de beste løsningene.

Han bistår også innenfor særskatteregimene for petroleum og skipsfart, og er prosessfullmektig for store selskaper i flere tvistesaker knyttet til internprising og verdsettelser.