Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Anders Stenbrenden

Partner Oslo

+47 988 43 209 Last ned CV / Last ned vcard

Praktisk rådgivning og tett oppfølgning innen arbeidsrett, pensjon og personopplysningsrett

Aktuelle nyheter relatert til Anders Stenbrenden:

Ny dom om nedbemanning i Høyesterett

Hvordan skal arbeidsgiver vurdere om ansatte kan tilbys annet passende arbeid istedenfor nedbemanning? En ny dom fra Høyesterett går nærmere inn på denne problematikken.

Ny dom fra Høyesterett – mulighet for å avslutte individuelt avtalte ordninger i kraft av styringsretten

I en nylig avsagt dom i Høyesterett var spørsmålet om Rygge kommune i kraft av styringsretten ensidig kunne avslutte en ordning som tidligere var avtalt med to ansatte lærere om at de skulle arbeide 80 prosent, men beholde full lønn som et ledd i kommunens seniorpolitikk.

Ny dom fra Høyesterett – fortrinnsrett etter tjenestemannsloven

Fortrinnsrett etter tjenestemannsloven gjelder ikke stillinger som innebærer et avansement, slår Høyesterett fast i ny dom. Avgjørelsen kan muligens også ha viss betydning for forståelsen av arbeidsmiljøloven § 15-7 om plikten til å vurdere annet passende arbeid før oppsigelse.

Kluge i DN: - Ikke flinke nok til å forberede ansatte på utenlandsjobbing

Dagens Næringsliv omtalte torsdag i forrige uke en ny rapport som International SOS og Kluge Advokatfirma står bak.

Bransjer

Fagområder

Anders arbeider hovedsakelig med arbeidsrett. Anders' praksis dekker alle sider av det arbeidsrettslige feltet, også personvernrett og pensjon. Han har betydelig erfaring med å forhandle og løse individuelle og kollektive tvister i arbeidslivet, samt med prosedyre av slike saker.

Videre har Anders omfattende erfaring med omstillings- og nedbemanningsprosesser, virksomhetsoverdragelser og arbeidsforhold over landegrensene. Han blir ofte benyttet som foredragsholder i ulike arbeidsrettslige tema og er fast sensor og veileder i arbeidsrett på UIO.