Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Andrea Fjæstad Amundsen

Advokat Oslo

+47 984 09 322 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning, særlig innenfor arbeidsrett og personvern

Aktuelle nyheter relatert til Andrea Fjæstad Amundsen:

Endringer i permitteringsregler, og fremgangsmåten ved permittering

Fredag 13. mars la regjeringen frem en rekke tiltak for å bøte på de økonomiske konsekvensene av COVID-19. Siden da har det pågått forhandlinger mellom partiene på Stortinget. Stortinget har i dag, 16. mars, blitt enige om midlertidige tiltak som skal begrense både arbeidsgivers og arbeidstakers økonomiske tap som følge av koronaviruset. Nedenfor finner du de arbeidsrettslige tiltakene Stortinget har blitt enige om.

Ny dom om nedbemanning i Høyesterett

Hvordan skal arbeidsgiver vurdere om ansatte kan tilbys annet passende arbeid istedenfor nedbemanning? En ny dom fra Høyesterett går nærmere inn på denne problematikken.

Bransjer

Fagområder

Andrea arbeider i Kluges avdeling for offentlig sektor og arbeider hovedsakelig med arbeidsrett og personvern. Andrea er også en del av faggruppen tvisteløsning.

Andrea har en bachelor i juss fra Høgskolen i Lillehammer og master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun skrev masteroppgaven innen konkurs, og oppgaven hadde tittelen «Grensene for konkursboets rett til inntreden i skyldnerens kontrakter».