Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Andreas Kruszewski*

Advokat Oslo

+47 975 18 060 Last ned CV / Last ned vcard

Rådgivning og tvisteløsning innenfor fast eiendom, forvaltningsrett og EU/EØS-rett

Andreas er en del av Kluges avdeling for fast eiendom, og Kluges faggruppe for EU-/EØS- og konkurranserett.

Andreas arbeider primært med fast eiendoms rettsforhold, forvaltningsrett, EU/EØS-rett, plan- og bygningsrett og kontraktsrett. Han bistår med rådgivning og tvisteløsning for grunneiere, rådgivere, byggherrer, entreprenører, samt kommuner. Videre har Andreas erfaring knyttet til flere sider av den offentlige byggesaksbehandlingen.

Andreas har prosedert en rekke saker om forvaltningsvedtak og fast eiendom i både tingretten og lagmannsretten. Han bistår med klager rettet mot EFTAs overvåkningsorgan ESA og var en del av teamet som arbeidet med saken som ledet til EFTA-domstolens rådgivende uttalelse i forente saker E-3/13 og E-20/13. Andreas underviser dessuten jevnlig i forvaltningsrettslige emner.

*Permisjon