Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Ane Hoemsnes Sæter

Advokatfullmektig Bergen

+47 952 28 878 Last ned CV / Last ned vcard

Juridisk bistand innenfor en rekke forretningsjuridiske rettsområder, med et særlig fokus på arbeidsrett og immateriell rett

Aktuelle nyheter relatert til Ane Hoemsnes Sæter:

Intervju med Ane H. Sæter

Advokatfullmektig på avdelingen for industri, handel & finans, Bergen

Noen ansatte tjener jo på kompetansekrav

Høyesterett har slått fast at ansiennitet ikke kan karakteriseres som en «hovedregel», og at andre kriterier som kompetanse og dyktighet kan få avgjørende vekt ved nedbemanning. I lys av mediedebatten de siste dagene kan det likevel fremstå som at både NHO og LO vant frem med sine synspunkter.

Bransjer

Fagområder

Ane er tilknyttet Kluges avdeling for arbeidsliv og offentlig sektor, og jobber særlig med rådgivning og tvisteløsning innen arbeidsrett. I tillegg er hun med i faggruppen for IKT og immateriell rett.

Ane har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har tatt spesialemner ved University of Western Australia. Her har hun blant annet studert Intellectual Property Law og World Trade Organisation Law. Ane skrev masteroppgave innenfor arbeidsrett, hvor problemstillingen var "Ansiennitetsprinsippets stilling ved nedbemanning".