Gå til Hovedinnhold Gå til Navigasjon

Arne Petter Byre Sandvik

Advokatfullmektig Stavanger

+47 414 22 874 Last ned CV / Last ned vcard

Juridisk bistand innen fast eiendom og kontraktsrett

Arne arbeider i Kluges avdeling for eiendom og entreprise i Stavanger. Han arbeider blant annet med entreprise, fast eiendom og offentlige anskaffelser.

Arne skrev masteroppgave om grunneieres rett til erstatning for rådighetsregulering av fast eiendom etter nasjonal rett og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Arne ble tildelt Kommunal- og Moderniseringsdepartementets masterstipend for bygningsrett.

Fra University of Amsterdam har Arne valgfagene An Introduction to EU Law, Law of the Internal Markets (goods and services) og European Comparative Contract Law. Han har i tillegg faget Konfliktmekling fra Universitetet i Bergen.

Fra studietiden har Arne erfaring fra en rekke verv, herunder styreleder for Studentkulturhuset i Bergen AS, styremedlem i Studentsamskipnaden i Bergen, Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet.